Sekretarz Stanu Jacek Bogucki z wizytą w USA

wizyta USA

Sekretarz Stanu Jacek Bogucki przebywał w dniach 25-28 czerwca z oficjalną wizytą w USA. Wizyta ta miała na celu udział w targach Summer Fancy Food w Nowym Jorku oraz przeprowadzenie rozmów
z partnerami amerykańskimi na temat możliwości intensyfikacji polsko-amerykańskiej współpracy
w dziedzinie rolnictwa.

Wizyta rozpoczęła się w Nowym Jorku, gdzie sekretarz stanu wziął udział w wydarzeniach promocyjnych, związanych z targami rolno-spożywczymi Summer Fancy Food. Na stoiskach MRiRW i KIG/Polska Ekologia swoje produkty wystawiało około 30 przedsiębiorców z Polski. Na targach licznie reprezentowani byli również importerzy polskiej żywności na rynek USA. Polskie stoisko informacyjno-promocyjne odwiedził m.in. Komisarz ds. Rolnictwa stanu Nowy Jork, z którym sekretarz stanu Jacek Bogucki omówił m.in. możliwości poszerzenia obecności polskich produktów na rynku USA. 

Pobyt w Nowym Jorku był również doskonałą okazją do spotkań z przedstawicielami środowisk biznesowych
i polonijnych, w tym polonijnych mediów, podczas których Minister Bogucki zachęcał do nawiązania bliższej współpracy z sektorem rolno-spożywczym w Polsce i do promocji polskiej żywności.

Podczas wizyty w Waszyngtonie w dniach 27-28 czerwca miały miejsce spotkania z administracją USA
i przedstawicielami środowiska biznesowego. Rozmowa z wiceministrem rolnictwa  USA dotyczyła przede wszystkim dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku USA, w tym jabłek i gruszek, drobiu, wołowiny, produktów jajecznych i tytoniu. Rozmawiano również o możliwościach intensyfikacji współpracy
w dziedzinie rolnictwa w kontekście planów nowej administracji. Kwestie dostępu do rynku omawiano również na spotkaniach z zastępcami szefów Inspekcji Zdrowia Zwierząt i Roślin APHIS i Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności FSIS oraz z Głównym Negocjatorem ds. Rolnictwa USTR. Tematy z zakresu rolnictwa zdominowały spotkanie z kongresmanem Stevem Kingiem.

Wizyta cieszyła się z dużym zainteresowaniem polskich mediów akredytowanych w Waszyngtonie. Głównym tematem pytań dziennikarzy były możliwości poszerzenia obecności polskiej żywności na rynku USA. Podobnie, podczas spotkań z przedstawicielami środowiska biznesowego sekretarz stanu J. Bogucki prezentował zalety polskiej żywności, jej sukcesy eksportowe i informował o zaangażowaniu polskiej administracji w rozmowy dotyczące dostępu polskich produktów do amerykańskiego rynku.

USA to jeden z głównych odbiorców polskiego eksportu rolno-spożywczego wśród krajów pozaunijnych. Wartość eksportu w 2016 r. przekroczyła 415 milionów USD, utrzymuje się dodatnie saldo w obrotach. To rynek cieszący się dużym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców, w związku z czym USA zostały ujęte jako kraj priorytetowy w planie promocji na 2017 r. 

Źródło: MRiRW