Rozporządzenie UE dotyczące stosowania kwasu fosforowego

prawo_kodeks

11 maja br. Republika Czeska złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na stosowanie kwasu fosforowego jako stabilizatora w kilku surowych wyrobach mięsnych. Uwzględniając ten wniosek 22 maja br. ukazało się nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/871. 

Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/871 zmienia załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338- 452) w określonych surowych wyrobach mięsnych.

Poniżej w załączniku można pobrać pełną treść rozporządzenia.

Rozporzadzenie_komisji_UE_2017_871

Źródło: Komisja Europejska