Rozporządzenie dotyczące zwalczania Cms

rozporzadz

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms) zmianie uległy zasady wysyłki ziemniaków z Polski.

Nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienia rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus (Dz. U. z 2017 r. poz. 911).

 

Poniżej w załączniku można pobrać pełną treść rozporządzenia.

 Rozporzadzenie_26_04_2017_Clavibacter

 

Źródło: dziennikustaw.gov.pl