Poniedziałek, 10 Sierpnia 2020 roku.

Nowelizacje ustaw na 42 posiedzeniu Sejmu

25 maja br. zakończyło się 42 posiedzenie Sejmu, uchwalono siedem ustaw które będą teraz przedmiotem prac Senatu. Dla rolników najważniejsza jest nowelizacja ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej oraz nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Spośród siedmiu uchwalonych ustaw cztery są związane z rolnictwem lub rybołówstwem. Poniżej przedstawiamy zmiany w poszczególnych ustawach, jakie przegłosowali posłowie.

Nowelizacja ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej umożliwia przekazywanie z budżetu państwa środków na wyprzedzające finansowanie projektów szkoleniowych realizowanych przez szkoły rolnicze lub leśne w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiany są korzystne dla jednostek naukowych i uczelni, publicznych podmiotów doradczych, czyli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych i Centrum Doradztwa Rolniczego oraz jednostek samorządu terytorialnego lub organów administracji rządowej, prowadzących szkoły rolnicze lub leśne albo centra kształcenia ustawicznego bądź centra kształcenia praktycznego, a także innych podmiotów prowadzących działalność szkoleniową.

Nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian roślin ma na celu zmianę rozwiązań w relacjach pomiędzy hodowcami lub organizacjami hodowców a rolnikami lub organizacjami rolników w zakresie wykorzystania do siewu we własnym gospodarstwie materiału ze zbioru odmian chronionych krajowym wyłącznym prawem hodowcy do odmiany (opłat od rozmnożeń własnych). Hodowca będzie miał również możliwość podjęcia decyzji o udostępnieniu wybranej przez siebie odmiany (lub odmian) chronionej bez pobierania opłat od rozmnożeń własnych w wyznaczonym przez siebie okresie, np. ze względów marketingowych.

Nowelizacja ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym wprowadza korzystne rozwiązania dla podatników. Ustawa ogranicza zasadę solidarnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego, od nieruchomości lub leśnego. Posłowie zdecydowali, że w takim przypadku podatnicy będą nim obciążeni tylko w zakresie odpowiadającym ich udziałom.

Zmiany w ustawie o rybołówstwie morskim znoszą możliwość przekazywania indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz tzw. zbiorcze kwoty połowowe. Uniemożliwi to czerpanie zysków ze sprzedaży kwot połowowych. Ponadto ustawa wydłuża termin na złożenie przez armatora wniosku o rezygnację w danym roku z części lub całości przyznanej mu indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych do 15 lipca (dotychczas był to 30 czerwca). Zmiana ta pozwoli armatorom na lepsze oszacowanie kwot.

Ponadto trwają prace nad rządowym projektem nowego Prawa wodnego, którym zajmą się Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt ma na celu wdrożenie unijnej ramowej Dyrektywy Wodnej. W projekcie uregulowano m.in. gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Proponowana ustawa reguluje także sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami jako mieniem Skarbu Państwa.

Źródło: Sejm

Artykuły powiązane

 • Zmiany w sprzedaży alkoholuZmiany w sprzedaży alkoholu Możliwość ograniczenia przez samorządy nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach oraz wprowadzenie zakazu picia alkoholu w miejscach […]
 • Prezydent RP podpisał m.in. ustawę o podatku rolnymPrezydent RP podpisał m.in. ustawę o podatku rolnym Dnia 20 czerwca br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawy: z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo […]
 • PIH o projekcie ograniczenia<br> handlu alkoholemPIH o projekcie ograniczenia
  handlu alkoholem
  Polska Izba Handlu złożyła do Sejmu propozycje do projektu nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Zwraca uwagę, że przez zmianę […]
 • Nowela ustawy podpisanaNowela ustawy podpisana Prezydent podpisał nowelę ustawy o GMO. Skutkiem nowelizacji przepisów o mikroorganizmach i organizmach genetycznie […]
 • Zakaz handlu<br> w niedzielęZakaz handlu
  w niedzielę
  Zakaz handlu został przegłosowany. Ustawa w pierwszej fazie ogranicza, a od 2020 r. w praktyce zakazuje handlu w niedziele. Na […]
 • Handel w niedziele będzie ograniczony?Handel w niedziele będzie ograniczony? Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele wraz z poprawkami o charakterze […]
 • Pasze GMO do 2024 rokuPasze GMO do 2024 roku Resort rolnictwa przygotował projekt nowelizacji ustawy o paszach, który przedłuża stosowanie pasz genetycznie modyfikowanych do […]
 • Ograniczenie handlu<br> w niedzielęOgraniczenie handlu
  w niedzielę
  Polska Izba Handlu wystąpiła z listem otwartym do parlamentarzystów w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close