Rozmowy polsko-izraelskie

Rozmowy polsko-izraelskie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się 28 listopada br. z przewodniczącym Rady Polsko-Izraelskiej Izby Gospodarczej Elroyem Knebelem. 

Rozmowy odbyły się z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP. Ich celem było omówienie możliwości nawiązania współpracy inwestycyjnej w zakresie innowacji w rolnictwie, w tym w szczególności w kwestiach związanych z irygacją.

Minister Ardanowski poinformował o zainteresowaniu strony polskiej skorzystaniem z izraelskich doświadczeń w zakresie nawodnienia oraz nawiązaniem przez instytuty naukowo-badawcze współpracy z jednostkami z Izraela.

Przewodniczący Elroy Knebel, który od kilkunastu lat działa na rzecz polsko-izraelskiej współpracy gospodarczej, podkreślał, że Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem dla inwestycji ze względu na stabilną gospodarkę, potencjał rynku, zdolności finansowe oraz zasoby ludzkie.

Rynek izraelski cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród polskich producentów, czego wyrazem jest stały wzrost wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi. Wartość polskiego eksportu do Izraela w 2018 r. osiągnęła poziom 220 mln EUR i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 10%. Eksport produktów rolno-spożywczych do Izraela w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. wzrósł o 13% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, osiągając poziom 164 mln EUR.

Źródło/Fot.: MRiRW