Dni Przemysłu Mięsnego

Dni Przemyslu Miesnego

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wraz z sekretarzem stanu, pełnomocnikiem rządu ds. działań związanych z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Szymonem Giżyńskim uczestniczyli 28 listopada br. w 52. Dniach Przemysłu Mięsnego, które odbywały się w Warszawie. 

– To dobre miejsce aby porozmawiać również o problemach, które dotykają branżę mięsną – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Minister przede wszystkim odniósł się do zagrożeń wynikających z afrykańskiego pomoru świń. Zwrócił uwagę na pojawienie się chorych dzików w dużej odległości od dotychczasowych terenów, gdzie występowała choroba.

– To co się nam nie udało, to przede wszystkim skłonienie myśliwych do, niezbędnego w walce z wirusem ASF, odstrzału dzików – powiedział z naciskiem minister Ardanowski.

Jako kolejne zagrożenie szef resortu rolnictwa wskazał brak zrozumienia przez przetwórców sytuacji rolników.

Narzekając na postępowanie dużych sieci handlowych wobec was nie zauważacie, że postępujecie identycznie wobec rolników – stwierdził minister.

Szef resortu poinformował również, że dysponuje listą zakładów, które zamiast kupować surowiec od polskich rolników sprowadzają go z zagranicy.

Brońcie swoich interesów, ale szanujcie polskich rolników – apelował minister.

Zapewnił jednocześnie o wsparciu w działaniach na rzecz budowania konsumenckiego patriotyzmu i przestrzegał przed polsko-polską konkurencją na rynkach zewnętrznych.

Zwrócił się również do przetwórców z prośbą o wskazanie tego, co powinno być wspierane w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Podkreślił przy tym konieczność wypracowania wniosków dotyczących rozwiązywania wspólnych problemów branży.

Źródło/Fot. MRiRW