Targi Mleko-Expo w Warszawie

Targi Mleczarskie Mleko-Expo

Po raz XXVIII rozpoczęły się Targi Mleczarskie Mleko-Expo.  

– Spółdzielczość powinna być wzorem dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą w zakresie etyki biznesu i wzajemnego szacunku – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas ceremonii otwarcia targów.

Szef resortu zwrócił uwagę, że spółdzielczość jest najbardziej szlachetną formą działalności wspólnej, która sprawdza się w mleczarstwie, które jest ważnym sektorem polskiego rolnictwa.

Dlatego też przestrzegał przed niekorzystnymi zjawiskami, które się pojawiły.

– Niestety w wielu spółdzielniach spółdzielczość zaczyna być tylko atrapą – powiedział.

Podkreślił, że konieczne jest przestrzeganie zasady mówiącej o tym, że spółdzielnia jest własnością jej członków, a nie prezesa. Zwrócił uwagę na ogromną odpowiedzialność ciążącą na Radzie Nadzorczej i przypomniał, że prezes jest tylko zatrudnionym menadżerem.

Jednocześnie minister zapowiedział, że resort podejmie w najbliższym czasie różnego rodzaju akcje promowania etycznych zachowań w biznesie, przestrzegania moralności i dobrych obyczajów.

– Staramy się pomagać hodowcom bydła m.in. poprzez zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego, zmianę wytycznych co do szacowania strat na polach czy zgodę na wykorzystanie poplonów na cele paszowe, bo mamy świadomość, że w mleczarstwie jest wiele problemów m.in. spowodowanych warunkami przyrodniczymi takimi jak np. susza, która zmniejszyła zasoby paszowe – poinformował minister.

Szef resortu rolnictwa odniósł się również do problemów wynikających z umowy z krajami Mercosur, które są dużymi producentami żywności. 

Jako kolejne zagrożenie minister Jan Krzysztof Ardanowski uznał kwestionowanie prawa człowieka do użytkowania zwierząt.

– Zaczynają pojawiać się wypowiedzi, że chów zwierząt, w tym bydła mlecznego, jest działaniem na szkodę środowiska. Może się okazać, że ci pseudoobrońcy środowiska i zwierząt doprowadzą do ograniczenia lub likwidacji tego, co jest ważną siłą w rolnictwie europejskim czyli do produkcji i przetwórstwa mleka – przestrzegał szef resortu rolnictwa.

Źródło/Fot.: MRiRW