Posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Zapobiegania oraz Zwalczania ASF

25 września br. na zaproszenie Wicewojewody Lubelskiego Pana Roberta Gmitruczuka Dyrektor PIWet-PIB prof. Krzysztof Niemczuk wziął udział w posiedzeniu Zespołu Doradczego ds. Zapobiegania oraz Zwalczania ASF na terenie województwa lubelskiego, zorganizowanym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

W spotkaniu uczestniczył również Wicewojewoda Lubelski, Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Pan Paweł Piotrowski, a także przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie ASF na Lubelszczyźnie.

Podczas posiedzenia Dyrektor PIWet-PIB przedstawił informację na temat sytuacji związanej z występowaniem ASF na terenie Ukrainy, Białorusi, Czech i Rumunii oraz państw bałtyckich i zagrożeniach wynikających z możliwości przeniesienia choroby z terytorium krajów sąsiednich do Polski, natomiast dr Piotrowski zreferował sytuację epizootyczną na terenie województwa lubelskiego. Ponadto, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW przedstawił dotychczasowe działania podejmowane przez administrację publiczną, służby, inspekcje i straże w zakresie zwalczania ASF na terenie województwa lubelskiego.

Ponadto w dyskusji, która wywiązała się po przedstawieniu prezentacji i kolejnych wypowiedziach uczestników posiedzenia, prof. Krzysztof Niemczuk omówił ostatnie modyfikacje aktów prawnych związanych ze zwalczaniem ASF, a także wspólnie z Panem Wicewojewodą zaapelował do Polskiego Związku Łowieckiego o zdynamizowanie działań w zakresie odstrzału dzików, które są niestety skutecznym wektorem przenoszenia wirusa ASF w środowisku.

Źródło: PIW-PIB Puławy