W Polsce nie ma ognisk ASF

Projekt bez tytułu (11)

W Ministerstwie Rolnictwa odbyło się kolejne, 42. już posiedzenie grupy zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Wprowadzone, zaostrzone zasady bioasekuracji przynoszą konkretne efekty i obecnie nie ma w Polsce ognisk tej choroby. Trzeba jednak kolejnych działań zapobiegawczych.

Podczas posiedzenia omówiona została aktualna sytuacja epizootyczna dotycząca wystąpienia ASF w kraju. Podkreślono, że wprowadzone, zaostrzone zasady bioasekuracji przynoszą efekty. Zwrócono jednocześnie uwagę, że w dalszym ciągu identyfikowane są nowe przypadki ASF u dzików.

Główny lekarz weterynarii poinformował o nowych przypadkach. Wirus afrykańskiego pomoru świń został wykryty u 29 martwych zwierząt oraz u jednej odstrzelonej sztuki. Dwa przypadki dotyczą woj. mazowieckiego, trzy woj. mazowieckiego, a 11 woj. lubelskiego. Od padłych dzików i jednej odstrzelonej sztuki pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Wszystkie przypadki ASF został potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF. Potrzebne jest więc podjęcie dalszych, zdecydowanych działań dotyczących  depopulacji tego gatunku na terenie kraju. 

Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF

Podczas spotkania omówiono również działania, jakie podejmowane są w związku z ASF przez Inspekcję Weterynaryjną, a także  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obie instytucje, omawiając wyniki przeprowadzonych kontroli, podkreślały nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przez rolników przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Nieprzestrzeganie tych przepisów było najczęstszą przyczyną odmowy wypłaty odszkodowań za świnie zabite w związku z wystąpieniem ASF w gospodarstwie. W tym tygodniu odbędzie się także posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. ASF.

Dane: MRiRW

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin