Dalej walczymy z ASF

zdjecie (53)

Aktualna sytuacja epizootyczna dotycząca występowania ASF w kraju oraz działania podejmowane w celu zwalczania tej choroby były omawiane 10 listopada br. podczas 11 posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Spotkanie prowadził przewodniczący zespołu, minister Krzysztof Jurgiel.

Od miesiąca na terytorium Polski nie stwierdzono kolejnych ognisk ASF. Po wygaszeniu dotychczasowych, na obszarach znajdujących się wokół nich sukcesywnie uchylane są restrykcje. Dotychczas w województwach: podlaskim, mazowieckim i lubelskim uchylono restrykcje wokół 52 wygaszonych ognisk.

Dużym problemem pozostaje jednak szerzenie się wirusa wśród dzików. Dlatego ważne jest zrealizowanie rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z lipca br. dotyczącej ich depopulacji. Rekomendacje przewidują redukcję do 30 listopada 2017 r. populacji dzików do poziomu 0,1 osobnika na km2 na terenie kraju na wschód od Wisły oraz maksymalnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. W pozostałej części kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, do poziomu 0,5 osobnika na km2. Redukcji populacji dzików należy dokonywać w ramach planowanej gospodarki łowieckiej a tam, gdzie to konieczne, należy prowadzić odstrzały sanitarne.

Z badań wykonywanych przez Państwowy Instytut Weterynarii – PIB wynika, że odnajdywane na terenie naszego kraju padłe dziki w znaczącym odsetku 50 – 65 % były chore na ASF.

Podczas dzisiejszego spotkania wskazywano, że ze względu na przemieszczanie zwierząt odstrzał dzików w Polsce powinien mieć charakter ciągły. W kraju musimy maksymalnie ograniczać występowanie wirusa. Podobnie, charakter ciągły powinna mieć identyfikacja padłych dzików w terenie.

Istotne znaczenie dla zwalczania ASF ma przestrzeganie przepisów rozporządzenia Komisji w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego. Prawdopodobne źródło wprowadzenia ASF do populacji dzików w Czechach nastąpiło w skutek wwiezienia do tego kraju produktów mięsnych zawierających wirusa.

Uczestniczący w posiedzeniu wiceminister Rafał Romanowski poinformował, że podczas odbywającej się w ostatnich dniach w Pradze konferencji z udziałem komisarzem ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Vytenisa Andriukaitisa, podkreślano potrzebę zaostrzenia walki z nielegalnym przewozem żywności.

W Polsce prowadzona jest kontrola przemieszczania z państw trzecich, w bagażu osobistym, przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego. Dokonywane są zatrzymania przesyłek niespełniających wymagań oraz nakładane sankcje karne. W wyniku tych działań w ciągu ostatnich 12 tygodni Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała i skonfiskowała ponad 53 tony produktów pochodzenia zwierzęcego.

Międzyresortowy Zespól do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń powołany został Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z sierpniu ubiegłego roku. W skład zespołu wchodzą, sekretarze lub podsekretarze stanu, wyznaczeni przez ministrów: energii, finansów, infrastruktury i budownictwa, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, spraw zagranicznych, środowiska oraz szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: MRiRW