Podpisanie porozumienia ramowego

nowe (10)

W dniu 10 kwietnia 2019 r. w Głównym Inspektoracie Sanitarnym podpisane zostało Porozumienie ramowe pomiędzy: Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Lekarzem Weterynarii oraz Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie kontroli urzędowych zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii Europejskiej.

Celem porozumienia jest określenie zasad współdziałania i współpracy organów urzędowej kontroli przy przeprowadzaniu kontroli w punktach kontroli granicznej. Podpisane porozumienie umożliwi skrócenie czasu kontroli oraz sprawne obsługiwanie importerów oraz dotyczyć będzie dostosowania obecnych miejsc przeprowadzania kontroli granicznych do nowych wymagań, ustalenia zasad wspólnego korzystania z budynków i pomieszczeń, jeżeli obowiązujące przepisy dopuszczają taką możliwość oraz organizowania i przeprowadzania wspólnych szkoleń dotyczących kontroli granicznych.

Źródło: IJHARS