Masz wpływ na przyszłość polityki rolnej

eu

Do 2 maja br. każdy rolnik może przekazać propozycje zmian wspólnej polityki rolnej bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Wystarczy wypełnić odpowiedni kwestionariusz dostępny na stronie Komisji.

Komisja Europejska biorąc pod uwagę wyrażone opinie, a także debaty i analizy, wyda do końca 2017 r. komunikat w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR). Kolejnym etapem prac będzie publikacja wniosków legislacyjnych przewidziana na przyszły rok. Ostatecznie o przyszłym kształcie WPR zdecydują rządy państw członkowskich (Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa) oraz Parlament Europejski.

W tej chwili (do 2 maja br.) każdy obywatel Unii Europejskiej oraz instytucja może zabrać głos w dyskusji – wystarczy wypełnić kwestionariusz na stronie KE. Tymczasem trwają prace nad projektem stanowiska rządowego w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej. Ministerstwo Rolnictwa opracowało dokument „Wspólna polityka rolna po 2020 roku – polskie priorytety”, który pod koniec marca przyjął Komitet ds. Europejskich. W tej chwili projekt jest rozpatrywany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Główne założenia opracowanego projektu to:

  • stabilność warunków prowadzenia działalności rolniczej,
  • dostęp do żywności wysokiej jakości i niezależność żywieniowa Unii Europejskiej,
  • zachowanie różnorodności biologicznej,
  • zachowanie budżetu WPR w dotychczasowym kształcie,
  • zapewnienie równych warunków konkurowania na jednolitym rynku rolno-żywnościowym,
  • wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi,
  • aktywniejsze korzystanie z instrumentów wspólnej organizacji rynków rolnych,
  • wzmocnienie II filara WPR.

Źródło: MRiRW