Sobota, 17 Listopada 2018 roku.

Masz wpływ na przyszłość polityki rolnej

Do 2 maja br. każdy rolnik może przekazać propozycje zmian wspólnej polityki rolnej bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Wystarczy wypełnić odpowiedni kwestionariusz dostępny na stronie Komisji.

Komisja Europejska biorąc pod uwagę wyrażone opinie, a także debaty i analizy, wyda do końca 2017 r. komunikat w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR). Kolejnym etapem prac będzie publikacja wniosków legislacyjnych przewidziana na przyszły rok. Ostatecznie o przyszłym kształcie WPR zdecydują rządy państw członkowskich (Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa) oraz Parlament Europejski.

W tej chwili (do 2 maja br.) każdy obywatel Unii Europejskiej oraz instytucja może zabrać głos w dyskusji – wystarczy wypełnić kwestionariusz na stronie KE. Tymczasem trwają prace nad projektem stanowiska rządowego w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej. Ministerstwo Rolnictwa opracowało dokument „Wspólna polityka rolna po 2020 roku – polskie priorytety”, który pod koniec marca przyjął Komitet ds. Europejskich. W tej chwili projekt jest rozpatrywany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Główne założenia opracowanego projektu to:

  • stabilność warunków prowadzenia działalności rolniczej,
  • dostęp do żywności wysokiej jakości i niezależność żywieniowa Unii Europejskiej,
  • zachowanie różnorodności biologicznej,
  • zachowanie budżetu WPR w dotychczasowym kształcie,
  • zapewnienie równych warunków konkurowania na jednolitym rynku rolno-żywnościowym,
  • wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi,
  • aktywniejsze korzystanie z instrumentów wspólnej organizacji rynków rolnych,
  • wzmocnienie II filara WPR.

Źródło: MRiRW

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close