Kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjnej

nowezzzzz45 (3)

W dniu 2 października 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjnej. W posiedzeniu oprócz Członków Rady i przedstawicieli GIORiN udział wzięła Pani Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW.

Główne tematy, które były omawiane podczas obrad dotyczyły aktualnych informacji na temat nowych przepisów UE w obszarze zdrowia roślin i kontroli urzędowych, planu działań obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin oraz informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej przez NIK w PIORiN, zatytułowanej System bezpieczeństwa obrotu środkami ochrony roślin.

W trakcie posiedzenia dyskutowano nad przepisami UE w aspekcie przygotowania podmiotów do stosowania nowego prawa oraz proponowanych rozwiązań przez PIORiN w związku z wejściem tych przepisów. Rada podjęła ustalenie że od listopada br. na stronie internetowej GIORiN będą zamieszczane najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące stosowania nowych przepisów UE w obszarze zdrowia roślin i kontroli urzędowych.

Duże zainteresowanie wzbudził także temat Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin. Członkowie Rady zadeklarowali aktywne wsparcie dla działań podejmowanych przez PIORiN oraz MRiRW w związku z planowanymi obchodami MRZR 2020.

Źródło/Fot.: PIORiN