KE: część podlaskiego wolna od choroby Aujeszkyego

prosiak

Komisja Europejska w dniu 24 maja br. opublikowała Decyzję Wykonawczą 2017/888 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniającą decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do statusu określonych regionów Polski jako obszarów wolnych od choroby Aujeszkyego.

Załącznik I do decyzji 2008/185/WE zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, które są wolne od choroby Aujeszkyego i w których zabronione jest szczepienie, a załącznik II do tej decyzji zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, w których wprowadzono zatwierdzone krajowe programy zwalczania choroby Aujeszkyego.

Z artykułu 10 dyrektywy 64/432/EWG wynika, że jeżeli państwo członkowskie uzna, iż jego terytorium lub część jego terytorium są wolne od choroby Aujeszkyego, przedkłada ono Komisji odpowiednią dokumentację towarzyszącą. W artykule tym przewidziano także, że mogą być wymagane dodatkowe gwarancje w handlu wewnątrzunijnym trzodą chlewną i przemieszczaniu trzody chlewnej między państwami członkowskimi.

Polska przedłożyła niedawno Komisji dokumentację towarzyszącą w celu uznania regionów: augustowskiego, białostockiego, Białystok, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego, suwalskiego i Suwałki za wolne od choroby Aujeszkyego i w celu wpisania tych regionów do załącznika I do decyzji. Dlatego w decyzji 2017/888 znalazł się załącznik III, który zmienił załączniki I i II do wcześniejszej decyzji 2008/185/WE.

Wpisanie kilku regionów województwa podlaskiego do decyzji KE oznacza, że świnie z pozostałych regionów Polski oraz regionów UE, które nie są wolne od choroby Aujeszkyego będą musiały spełnić dodatkowe wymogi, aby mogły zostać wwiezione.

Do regionu uznanego za wolny od wirusa choroby Aujeszkyego mogą być wprowadzane tylko:

  • świnie pochodzące ze stad o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego;
  • świnie pochodzące ze stad o statusie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie prowadzącym program zwalczania choroby Aujeszkyego (nie uznanym za wolny), pod warunkiem, że świnie te przed wprowadzeniem do regionu wolnego zostaną poddane 2 badaniom serologicznym w kierunku choroby Aujeszkyego z ujemnym wynikiem badań. Odstęp między badaniami powinien wynosić przynajmniej 30 dni, przy czym drugie badanie jest wykonane do 15 dni przed transportem.
  • materiał biologiczny, pozyskany w centrum o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego;
  • materiał biologiczny, pozyskany w centrum o statusie stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie prowadzącym zwalczanie choroby Aujeszkyego, pod warunkiem, że jest on transportowany bezpośrednio z centrum do stada przeznaczenia.

Poniżej zamieszczamy tekst decyzji do pobrania:

Decyzja Wykonawcza 2017_888

Źródło: Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej