KE: część podlaskiego wolna od choroby Aujeszkyego

Komisja Europejska w dniu 24 maja br. opublikowała Decyzję Wykonawczą 2017/888 z dnia 22 maja 2017 r. zmieniającą decyzję 2008/185/WE […]