XLVII Dni Przemysłu Mięsnego

wedliny

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego zaprasza do udziału w XLVII Dniach Przemysłu Mięsnego połączonych z ogłoszeniem wyników XVLII Konkursu pt. „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” Wiosna 2017. Wydarzenie odbędzie się 18 maja 2017 r. w Domu Technika NOT w Warszawie.

Konkurs „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” od początku swego istnienia (1993 r.) organizowany jest przez Instytut pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tegorocznej wiosennej edycji brały udział 32 zakłady mięsne i drobiarskie z całej Polski, a ocenie poddano 115 produkty mięsne.  Nagrodzone produkty będą mogły być oznakowane znakiem towarowym Produkt Najwyższej Jakości, który jest rozpoznawany przez konsumentów.

W dniu 18 maja 2017 r. w godzinach 10:00-14:00 odbędzie się Seminarium pt. „Przepisy regulujące handel żywnością” oraz Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. „Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce”. Oba wydarzenia odbędą się w Domu Technika NOT, w Warszawie przy ulicy Czackiego 3/5, na III piętrze. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program:

Sala A Godz. 9:00 – 10:15

  • Rejestracja uczestników
  • Rozwieszenie posterów

Sala B Godz. 10:15 – 10:25

  • Powitanie uczestników, otwarcie sympozjum – Renata Jędrzejczak, dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie  

Sala B Godz. 10:25 – 11:00

  • Aktualne zmiany przepisów krajowych dotyczące znakowania mięsa i produktów mięsnych – Emilia Staniszewska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sala B Godz. 11:10 – 12:10

  • Doniesienia firm współpracujących z przemysłem mięsnym i drobiarskim o nowościach technicznych i technologicznych
  • Przerwa, dyskusje w ramach sesji posterowej

Sala B Godz. 12:50 – 13:20

  • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności – Hanna Kulik-Wojtyś, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
  • Podsumowanie sesji posterowej i zakończenie sympozjum, zdjęcie posterów  

Sala A Godz. 14:00

  • Ogłoszenie wyników XLVII Konkursu „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” WIOSNA 2017  w grupie: kiełbas, produktów blokowych, wędlin podrobowych, wyrobów garmażeryjnych, mięs kulinarnych, galaret mięsnych i mięsno-warzywnych i innych produktów
  • Degustacja nagrodzonych produktów

 

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego. Zgłoszenia na XLVII Dni Przemysłu Mięsnego należy dokonać do dnia 16 maja 2017 r. na adres: Zakładu Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS, ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie http://www.ibprs.pl

Źródło: IBPRS