Wtorek, 24 Listopada 2020 roku.

Wpływ rozpoczęcia nauki szkolnej
na sposób żywienia dzieci

Po rozpoczęciu nauki w szkole często dochodzi do pogorszenia sposobu odżywiania dzieci. Prawdopodobnie dlatego, że uczniowie spędzają więcej czasu poza domem i stają się bardziej samodzielni. Do prawidłowych nawyków żywieniowych należą odpowiednie wybory produktów spożywczych. Dzieci w wieku szkolnym dokonują tych wyborów nie tylko w domu, pod kontrolą rodziców, lecz także w szkole, na zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach oraz w różnych innych sytuacjach, gdy wybór określonych produktów zależy od nich samych.

II śniadanie i obiad w szkole 
Warto zwrócić uwagę, że uczeń przebywa w szkole kilka godzin – okres ten wydłuża się w przypadku dojazdów. W związku z tym, że posiłki powinny być spożywane regularnie 4-5 razy dziennie, przerwy zaś pomiędzy nimi nie mogą być dłuższe niż 3-4 godziny, to tak bardzo ważne jest spożywanie przez Twoje dziecko II śniadania lub obiadu w szkole.

Pamiętaj: jeśli Twoje dziecko przebywa w szkole do 6 godzin, powinno zjeść w tym czasie co najmniej jeden posiłek – II śniadanie lub ciepłe danie, natomiast uczeń przebywający w szkole ponad 6 godzin powinien spożyć dwa posiłki.

Przy zbyt długich przerwach pomiędzy posiłkami dochodzi do znacznego spadku poziomu glukozy we krwi, co wpływa na zmniejszenie wydolności fizycznej i umysłowej, obniżenie zdolności koncentracji, rozdrażnienie itp. Udowodniono, że dzieci spożywające posiłek w szkole nie tylko lepiej wykonują niektóre zadania związane z koncentracją i pamięcią od tych, które tego posiłku nie spożywają, lecz także osiągają lepsze wyniki w takich przedmiotach, jak geografia czy matematyka. Uczniowie niespożywający posiłku w szkole częściej mają problemy z nauką, zachowaniem i emocjami. Często skarżą się na bóle brzucha lub głowy, odczuwają osłabienie, rozdrażnienie, mają gorszą koncentrację uwagi. W szkołach organizujących przerwy, podczas których dzieci spożywają śniadania, obserwuje się wśród uczniów większe skupienie, aktywniejszy udział dzieci w lekcjach i osiąganie lepszych wyników w nauce.

Sklepiki szkolne 
Rozporządzenie dotyczące zmiany asortymentu sklepików szkolnych, niekiedy spotykające się z wielkim sprzeciwem dzieci i, często samych rodziców, jest działaniem podjętym na rzecz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych i tym samym zdrowia. Działania uznane przez niektórych za zbyt radykalne mają na celu ograniczenie w codziennej diecie produktów, których spożywanie sprzyja powstawaniu nadwagi i licznych chorób dietozależnych, takich jak cukrzyca typu 2.

Pamiętaj: ideą działania szkoły jest edukacja obejmująca nie tylko naukę matematyki czy języka polskiego, lecz także promowanie zdrowego stylu życia, którego dieta jest niezwykle ważną składową. Wspierajmy zatem działania szkoły w tym zakresie i stańmy z nią na jednym froncie w walce o zdrową przyszłość naszych pociech.

Warto przy tym podkreślić również rolę śniadania, jako jednego z głównych posiłków spożywanych w ciągu dnia. W badaniu przeprowadzonym na populacji warszawskich uczniów z V i VI klas podstawowych, wykazano, że odsetek dziewczynek niespożywających codziennie śniadań przed wyjściem do szkoły wynosił 30%, chłopców – 22%.

Pamiętaj również o tym, że śniadanie jest jednym z najważniejszych posiłków w ciągu dnia. Zadbaj więc o to, aby Twoje dziecko nie rozpoczynało zajęć szkolnych bez energii do nauki i trudnościami w koncentracji lub jej brakiem.

Źródło: NCEŻ IŻŻ

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close