Wpływ rozpoczęcia nauki szkolnej na sposób żywienia dzieci

Po rozpoczęciu nauki w szkole często dochodzi do pogorszenia sposobu odżywiania dzieci. Prawdopodobnie dlatego, że uczniowie spędzają więcej czasu poza domem i stają się bardziej samodzielni. Do prawidłowych nawyków żywieniowych należą odpowiednie wybory produktów spożywczych. Dzieci w wieku szkolnym dokonują tych wyborów nie tylko w domu, pod kontrolą rodziców, lecz także w szkole, na zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach oraz w różnych innych sytuacjach, gdy wybór określonych produktów zależy od nich samych.

II śniadanie i obiad w szkole 
Warto zwrócić uwagę, że uczeń przebywa w szkole kilka godzin – okres ten wydłuża się w przypadku dojazdów. W związku z tym, że posiłki powinny być spożywane regularnie 4-5 razy dziennie, przerwy zaś pomiędzy nimi nie mogą być dłuższe niż 3-4 godziny, to tak bardzo ważne jest spożywanie przez Twoje dziecko II śniadania lub obiadu w szkole.

Pamiętaj: jeśli Twoje dziecko przebywa w szkole do 6 godzin, powinno zjeść w tym czasie co najmniej jeden posiłek – II śniadanie lub ciepłe danie, natomiast uczeń przebywający w szkole ponad 6 godzin powinien spożyć dwa posiłki.

Przy zbyt długich przerwach pomiędzy posiłkami dochodzi do znacznego spadku poziomu glukozy we krwi, co wpływa na zmniejszenie wydolności fizycznej i umysłowej, obniżenie zdolności koncentracji, rozdrażnienie itp. Udowodniono, że dzieci spożywające posiłek w szkole nie tylko lepiej wykonują niektóre zadania związane z koncentracją i pamięcią od tych, które tego posiłku nie spożywają, lecz także osiągają lepsze wyniki w takich przedmiotach, jak geografia czy matematyka. Uczniowie niespożywający posiłku w szkole częściej mają problemy z nauką, zachowaniem i emocjami. Często skarżą się na bóle brzucha lub głowy, odczuwają osłabienie, rozdrażnienie, mają gorszą koncentrację uwagi. W szkołach organizujących przerwy, podczas których dzieci spożywają śniadania, obserwuje się wśród uczniów większe skupienie, aktywniejszy udział dzieci w lekcjach i osiąganie lepszych wyników w nauce.

Sklepiki szkolne 
Rozporządzenie dotyczące zmiany asortymentu sklepików szkolnych, niekiedy spotykające się z wielkim sprzeciwem dzieci i, często samych rodziców, jest działaniem podjętym na rzecz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych i tym samym zdrowia. Działania uznane przez niektórych za zbyt radykalne mają na celu ograniczenie w codziennej diecie produktów, których spożywanie sprzyja powstawaniu nadwagi i licznych chorób dietozależnych, takich jak cukrzyca typu 2.

Pamiętaj: ideą działania szkoły jest edukacja obejmująca nie tylko naukę matematyki czy języka polskiego, lecz także promowanie zdrowego stylu życia, którego dieta jest niezwykle ważną składową. Wspierajmy zatem działania szkoły w tym zakresie i stańmy z nią na jednym froncie w walce o zdrową przyszłość naszych pociech.

Warto przy tym podkreślić również rolę śniadania, jako jednego z głównych posiłków spożywanych w ciągu dnia. W badaniu przeprowadzonym na populacji warszawskich uczniów z V i VI klas podstawowych, wykazano, że odsetek dziewczynek niespożywających codziennie śniadań przed wyjściem do szkoły wynosił 30%, chłopców – 22%.

Pamiętaj również o tym, że śniadanie jest jednym z najważniejszych posiłków w ciągu dnia. Zadbaj więc o to, aby Twoje dziecko nie rozpoczynało zajęć szkolnych bez energii do nauki i trudnościami w koncentracji lub jej brakiem.

Źródło: NCEŻ IŻŻ