Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego

uklad pokarmowy

Każdego 29 maja, Światowa Organizacja Gastroenterologii obchodzi Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. To okazja do uświadomienia rządom, producentom, przedsiębiorstwom handlowym i społeczeństwu, jak duże znaczenie ma bezpieczeństwo żywności i jaką rolę każdy z tych podmiotów może odgrywać w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, która trafia na talerze konsumentów.

Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego to inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na problem różnego typu schorzeń układu pokarmowego i ich wpływu na nasze samopoczucie, a także codzienne życie.

Stale pojawiają się nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. Zmiany w produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności (intensywne rolnictwo, globalizacja handlu żywnością, działalność zakładów zbiorowego żywienia i posiłki sprzedawane na ulicy), zmiany środowiskowe, pojawianie się nowych bakterii i toksyn, oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe – wszystkie te czynniki zwiększają ryzyko skażenia żywności. Większa intensywność podróżowania i rozwój handlu zwiększają prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się skażenia.

Światowa Organizacja Zdrowia pomaga i zachęca wszystkie kraje do zapobiegania, wykrywania i odpowiedniego reagowania na epidemie chorób przenoszonych drogą pokarmową, zgodnie z Kodeksem Żywnościowym, zbiorem międzynarodowych norm dotyczących żywności, wytycznych i praktyk w zakresie wszystkich głównych artykułów spożywczych.

Ważne dla konsumentów fakty dotyczące zdrowia publicznego, które warto poznać:

  • Niebezpieczna żywność zawierająca szkodliwe bakterie, wirusy, pasożyty lub substancje chemiczne jest przyczyną ponad 200 chorób, od biegunki do nowotworów.
  • Wywoływane obecnymi w żywności i wodzie bakteriami i szkodliwymi substancjami biegunki, każdego roku zabijają około 2 mln osób, w tym wiele dzieci.
  • Bezpieczeństwo żywności, żywienie i bezpieczeństwo żywnościowe są ze sobą nierozerwalnie związane. Niebezpieczna żywność powoduje powstanie błędnego koła niedożywienia i chorób dotykających w szczególności niemowlęta i małe dzieci, a także osoby starsze i chore.
  • Dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej i odpowiedniej pod względem wartości odżywczych żywności ma kluczowe znaczenie dla naszego życia i dobrego stanu zdrowia.
  • Choroby przenoszone drogą pokarmową utrudniają rozwój społeczno-gospodarczy, ponieważ obciążają systemy opieki zdrowotnej i narażają na straty gospodarki krajowe, turystykę i handel.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin