Restrukturyzacja dla małych

foto (17)

18 czerwca w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ruszy nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Dokumenty można składać do 17 lipca.

Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotychczas przeprowadzono dwa nabory wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z terenów objętych afrykańskim pomorem świń.

By umożliwić większej liczbie rolników skorzystanie z premii na "Restrukturyzację małych gospodarstw", w tegorocznym naborze złagodzono niektóre kryteria przyznawania wsparcia w porównaniu z poprzednimi naborami – chodzi o skrócenie okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Obecnie wystarczy, by rolnik był ubezpieczony w pełnym zakresie, nieprzerwanie, przez co najmniej dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, oraz "by w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej".

Bez zmian pozostały inne kryteria ubiegania się pomoc, np. wymagana powierzchnia gospodarstwa (minimalna wielkość to 1 ha). Rolnik zobowiązany jest również do przygotowania biznesplanu i jego zrealizowania.

Wsparcie na "Restrukturyzacje małych gospodarstw" ma charakter bezzwrotnej premii o wysokości 60 tys. zł wypłacanej w dwóch etapach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy gospodarz otrzymuje 80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 proc. Wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 80 proc. kwoty pomocy.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin