Poniedziałek, 10 Sierpnia 2020 roku.

Pomoc po ASF

60 tys. zł dla rolników z terenów objętych afrykańskim pomorem świń (ASF) na "Restrukturyzację małych gospodarstw".  Do 28 lipca br. mogą składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.   

O wsparcie mogą starać się rolnicy, posiadający gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro, położone na obszarach objętych ASF, którzy zdecydują się na zaprzestanie chowu i hodowli świń. Żeby ubiegać się o taką pomoc trzeba podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, jako rolnik lub małżonek rolnika, nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy (w tym okresie nie można prowadzić innej działalności gospodarczej). Ponadto o takie wsparcie może starać się rolnik, jeżeli nie przyznano i nie wypłacono mu rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie (art. 57g ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266
i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605). Wysokość wsparcia wynosi 60 tysięcy zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) i płatna jest w II  transzach – najpierw 80 proc. pomocy, a pozostałe 20 proc.  po realizacji założonej
w biznesplanie inwestycji.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką poleconą nadaną
w placówce Poczty Polskiej do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Źródło danych: ARiMR

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close