Spotkanie szkoleniowe dla rolników

W dniu 25 lipca br. Tarnobrzeskie Biuro Powiatowe ARiMR przy współpracy z Placówką Terenową KRUS w Tarnobrzegu zorganizowało spotkanie informacyjno-szkoleniowe z udziałem lokalnych producentów, rolników, pracowników instytucji doradczych i okołorolniczych poświęcone bieżącym problemom dotyczącym lokalnego rolnictwa, na którym zapoznano zainteresowanych z kryteriami obecnie prowadzonych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 oraz harmonogramem naborów realizowanych do 31 grudnia 2018 r. 

Zaproszona na spotkanie pani doktor Natalia Maszkowska z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w swoim wykładzie poruszyła aktualny o tej porze roku temat skutków ukąszeń przez kleszcze, koncentrując się w głównej mierze na profilaktyce, metodach postępowania w przypadku wykrycia kleszcza oraz charakterystycznych dla ludzi i zwierząt gospodarskich objawach towarzyszących ukąszeniu przez te groźne pajęczaki.

Pani doktor przedstawiła również aktualną sytuację epizootyczną związaną z szerzeniem się afrykańskiego pomoru świń, podkreślając, że oprócz ponad trzydziestu ognisk ASF, jakie potwierdzono w tym roku w Polsce, pomór szerzy się także w innych krajach Europy. Zalecała rolnikom przestrzeganie zaostrzonych przepisów bioasekuracji ze względu na możliwe realne zagrożenie dla powiatu tarnobrzeskiego oraz wskazywała
na konieczność prowadzenia działań informacyjnych w zakresie ochrony biologicznej gospodarstw. Obecnym
na spotkaniu rolnikom pracownicy ARiMR rozdali broszury informacyjne na temat ASF i wdrażanych podstawowych zasad zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt.

Pracownik Wydziału IRZ Tarnobrzeskiego Biura Powiatowego przypomniał uczestnikom spotkania o konieczności dostosowania się do zmiany przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w zakresie obowiązku tatuowania świń urodzonych poza siedzibą rolnika i przebywających w niej powyżej 30 dni oraz zgłaszania tego faktu kierownikowi biura powiatowego. W dalszej części spotkania zastępca kierownika biura powiatowego
w Tarnobrzegu przedstawił kryteria naboru w ramach działania ″Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój″, natomiast kierownik biura zasygnalizowała ogólne warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy na operacje typu ″Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000,
na które nabór przewidziany jest we wrześniu 2017 r. Wszystkich uczestników spotkania zapoznano z aktualnym harmonogramem naborów prowadzonych przez ARiMR w 2017 i 2018 roku i rozdano materiały informacyjne
na temat wdrażanych działań.

Źródło: ARiMR