PIORiN dzieli się doświadczeniem z Czarnogórą

czarnogora2

W dniach 8-12 maja br. przebywała w Polsce delegacja Czarnogóry, w skład której wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz administracji odpowiedzialnej m.in. za zagadnienia fitosanitarne.

Wizyta studyjna została zorganizowana i sfinansowana przez TAIEX, agendę Komisji Europejskiej, w ramach pomocy dla państw kandydujących do Unii Europejskiej. Była to zarazem już druga wizyta dotycząca zagadnień fitosanitarnych, organizowana w Polsce dla przedstawicieli Czarnogóry. Celem było zapoznanie z systemem nadzoru nad podmiotami zarejestrowanymi ze względu na wymogi unijnego prawa zdrowa roślin oraz zasadami paszportowania roślin.

W trakcie pobytu zapoznano się z praktycznymi zasadami realizacji zadań, będących przedmiotem zainteresowania delegacji Czarnogóry, przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie oraz w Łodzi. Grupa odwiedziła również gospodarstwa szkółkarskie na terenie tych województw, które produkują materiał roślinny, wymagający zaopatrzenia w paszporty roślin.

Pani Zorka Prljevic – Zastępca Dyrektora Dyrektoriatu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Spraw Weterynaryjnych i Fitosanitarnych, podkreśliła znaczenie możliwości zapoznania się z doświadczeniami PIORiN dla lepszego zrozumienia zasad i wymagań Unii Europejskiej, co niewątpliwie przełoży się na przygotowanie się Czarnogóry do akcesji do UE. Doceniła wysokie kompetencje polskich inspektorów, a także otwartość i gościnność wizytowanych producentów. Jednocześnie, wyraziła nadzieję na kontynuację współpracy i kolejne wizyty szkoleniowe w Polsce, w ramach pomocy Komisji Europejskiej dla państw kandydujących do UE. 

Źródło: PIORiN