Czwartek, 06 Sierpnia 2020 roku.

PIORiN dzieli się doświadczeniem z Czarnogórą

W dniach 8-12 maja br. przebywała w Polsce delegacja Czarnogóry, w skład której wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz administracji odpowiedzialnej m.in. za zagadnienia fitosanitarne.

Wizyta studyjna została zorganizowana i sfinansowana przez TAIEX, agendę Komisji Europejskiej, w ramach pomocy dla państw kandydujących do Unii Europejskiej. Była to zarazem już druga wizyta dotycząca zagadnień fitosanitarnych, organizowana w Polsce dla przedstawicieli Czarnogóry. Celem było zapoznanie z systemem nadzoru nad podmiotami zarejestrowanymi ze względu na wymogi unijnego prawa zdrowa roślin oraz zasadami paszportowania roślin.

W trakcie pobytu zapoznano się z praktycznymi zasadami realizacji zadań, będących przedmiotem zainteresowania delegacji Czarnogóry, przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie oraz w Łodzi. Grupa odwiedziła również gospodarstwa szkółkarskie na terenie tych województw, które produkują materiał roślinny, wymagający zaopatrzenia w paszporty roślin.

Pani Zorka Prljevic – Zastępca Dyrektora Dyrektoriatu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Spraw Weterynaryjnych i Fitosanitarnych, podkreśliła znaczenie możliwości zapoznania się z doświadczeniami PIORiN dla lepszego zrozumienia zasad i wymagań Unii Europejskiej, co niewątpliwie przełoży się na przygotowanie się Czarnogóry do akcesji do UE. Doceniła wysokie kompetencje polskich inspektorów, a także otwartość i gościnność wizytowanych producentów. Jednocześnie, wyraziła nadzieję na kontynuację współpracy i kolejne wizyty szkoleniowe w Polsce, w ramach pomocy Komisji Europejskiej dla państw kandydujących do UE. 

Źródło: PIORiN

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close