Odwołanie zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii

wet-giw

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski 14 grudnia br. odwołał Krzysztofa Jażdżewskiego ze stanowiska Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii ds. Zdrowia Zwierząt oraz ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą.

Źródło: gov.pl/rolnictwo