Rozmowy z rolnikami

zdjeciemrirw

15 grudnia br. w siedzibie ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi odbyły się rozmowy ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z rolnikami, przedstawicielami Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, którym przewodniczył przewodniczący Federacji Marian Sikora.

– Federacja zrzesza producentów rolnych z różnych branż. Jest też członkiem unijnych organizacji rolników. Dlatego też rozmowy z przedstawicielami tak dużej grupy rolników są dla mnie bardzo istotne i cenne – podkreślił szef resortu rolnictwa.

W opinii ministra jest to najlepsza forma szukania rozwiązań problemów pojawiających się w rolnictwie.

– Systematycznie odbywane spotkania z przedstawicielami rolników służą nie tylko omówieniu pojawiających się wyzwań, ale także rozpatrzeniu przedkładanych propozycji i poszukiwaniu wspólnych rozwiązań – zwrócił uwagę minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Omawiana była sytuacja na głównych rynkach rolnych, kwestie dotyczące rolniczego handlu detalicznego oraz produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej. Ponadto poruszono sprawy handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi., rolnictwa precyzyjnego i zrównoważonego.

– Nasze działania to wspólna praca na rzecz polskiego rolnictwa i naszej Ojczyzny – podsumował spotkanie minister Jan Krzysztof Ardanowski.

W skład Federacji wchodzi 27 krajowych związków rolniczych zrzeszeń branżowych, które obejmują podstawowe sektory w rolnictwie. FBZPR jest członkiem Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych w Unii Europejskiej – Copa i Głównego Komitetu Spółdzielczości Rolniczej w UE – Cogeca.

Źródło: gov.pl/rolnictwo