Konferencja w PIWet-PIB

Projekt bez tytułu (30)

13 października w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja naukowa, pod honorowym patronatem Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poświęcona zagadnieniom dotyczącym grypy ptaków, pt. "Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5 2016-2017 – polskie i europejskie doświadczenia".

Uczestnikami konferencji byli również dr Paweł Niemczuk Główny Lekarz Weterynarii, urzędowi lekarze weterynarii jak i lekarze wolnej praktyki, w tym specjaliści z zakresu chorób drobiu, a także przedstawiciele nauki jak również ośrodków doradztwa rolniczego, których reprezentował Pan Tadeusz Morawski – z-ca Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

W swoim słowie wstępnym Pan Minister Krzysztof Jurgiel podkreślił, że Polskę i większość krajów Europy na przełomie 2016 i 2017 roku dotknęła epidemia grypy ptaków, która była jednocześnie największą w dotychczasowej historii. Minister Jurgiel zwrócił również uwagę, że ta groźna choroba została wprowadzona na nasz kontynent za pośrednictwem ptaków dzikich, co w znaczącym stopniu utrudniało jej zwalczanie. Wystąpienie grypy prowadziło do poważnych konsekwencji ekonomicznych, wynikających z kosztownych metod likwidacji ognisk i znaczących utrudnień w eksporcie. Grypa ptaków to jednak nie tylko problem epidemiologiczny czy ekonomiczny, ale również społeczny, a jej negatywne skutki dotykają zarówno producentów drobiu w dużych fermach przemysłowych, jak również właścicieli małych stad przyzagrodowych, podkreślił w swojej wypowiedzi Minister Rolnictwa. Pan Minister podziękował za dotychczasowe działania w zakresie grypy ptaków ale również w zakresie ASF, podległym Mu instytucjom, w tym Głównemu Lekarzowi Weterynarii i Inspekcji oraz Dyrektorowi Instytutu i jego współpracownikom. W tym ostatnim kontekście Minister Krzysztof Jurgiel zwrócił uwagę na korzystny proces transferu wiedzy pomiędzy Instytutem a środowiskiem doradztwa rolniczego.

W kolejności Pan Minister wspólnie z Głównym Lekarzem Weterynarii i Dyrektorem PIWet-PIB dyskutowali na temat wdrożonych zasad bioasekuracji w aspekcie ASF i grypy ptaków, by na końcu wizyty w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym, odwiedzić część laboratoryjną w strefie bezpieczeństwa biologicznego PCL3, w której wykonywane są badania w kierunku ASF i grypy ptaków, Pan Minister docenił zaangażowanie i kompetencje personelu.

Bardzo istotnym elementem konferencji były wykłady zaprezentowane zarówno przez polskich naukowców, z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy PIWet-PIB w Puławach, przedstawicieli administracji weterynaryjnej ale przede wszystkim przez naszych gości zagranicznych. Pan profesor Timm Harder z Instytutu Friedricha Loefflera (FLI, Niemcy), to Kierownik Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. grypy ptaków w Niemczech. Jest On również Szefem Laboratorium OIE ds. grypy ptaków. Z kolei nasz drugi zagraniczny gość – dr Éric Niqueux, z Krajowej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego (ANSES, Francja), jest z kolei Kierownikiem Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. grypy ptaków we Francji. Wykłady naszych zagranicznych wykładowców były bardzo ważnym elementem wzajemnej wymiany doświadczeń w zwalczaniu grypy ptaków.

Żródło: PIWet-PIB