Środa, 23 Września 2020 roku.

Konferencja
w PIWet-PIB

13 października w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja naukowa, pod honorowym patronatem Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poświęcona zagadnieniom dotyczącym grypy ptaków, pt. "Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5 2016-2017 – polskie i europejskie doświadczenia".

Uczestnikami konferencji byli również dr Paweł Niemczuk Główny Lekarz Weterynarii, urzędowi lekarze weterynarii jak i lekarze wolnej praktyki, w tym specjaliści z zakresu chorób drobiu, a także przedstawiciele nauki jak również ośrodków doradztwa rolniczego, których reprezentował Pan Tadeusz Morawski – z-ca Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

W swoim słowie wstępnym Pan Minister Krzysztof Jurgiel podkreślił, że Polskę i większość krajów Europy na przełomie 2016 i 2017 roku dotknęła epidemia grypy ptaków, która była jednocześnie największą w dotychczasowej historii. Minister Jurgiel zwrócił również uwagę, że ta groźna choroba została wprowadzona na nasz kontynent za pośrednictwem ptaków dzikich, co w znaczącym stopniu utrudniało jej zwalczanie. Wystąpienie grypy prowadziło do poważnych konsekwencji ekonomicznych, wynikających z kosztownych metod likwidacji ognisk i znaczących utrudnień w eksporcie. Grypa ptaków to jednak nie tylko problem epidemiologiczny czy ekonomiczny, ale również społeczny, a jej negatywne skutki dotykają zarówno producentów drobiu w dużych fermach przemysłowych, jak również właścicieli małych stad przyzagrodowych, podkreślił w swojej wypowiedzi Minister Rolnictwa. Pan Minister podziękował za dotychczasowe działania w zakresie grypy ptaków ale również w zakresie ASF, podległym Mu instytucjom, w tym Głównemu Lekarzowi Weterynarii i Inspekcji oraz Dyrektorowi Instytutu i jego współpracownikom. W tym ostatnim kontekście Minister Krzysztof Jurgiel zwrócił uwagę na korzystny proces transferu wiedzy pomiędzy Instytutem a środowiskiem doradztwa rolniczego.

W kolejności Pan Minister wspólnie z Głównym Lekarzem Weterynarii i Dyrektorem PIWet-PIB dyskutowali na temat wdrożonych zasad bioasekuracji w aspekcie ASF i grypy ptaków, by na końcu wizyty w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym, odwiedzić część laboratoryjną w strefie bezpieczeństwa biologicznego PCL3, w której wykonywane są badania w kierunku ASF i grypy ptaków, Pan Minister docenił zaangażowanie i kompetencje personelu.

Bardzo istotnym elementem konferencji były wykłady zaprezentowane zarówno przez polskich naukowców, z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy PIWet-PIB w Puławach, przedstawicieli administracji weterynaryjnej ale przede wszystkim przez naszych gości zagranicznych. Pan profesor Timm Harder z Instytutu Friedricha Loefflera (FLI, Niemcy), to Kierownik Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. grypy ptaków w Niemczech. Jest On również Szefem Laboratorium OIE ds. grypy ptaków. Z kolei nasz drugi zagraniczny gość – dr Éric Niqueux, z Krajowej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego (ANSES, Francja), jest z kolei Kierownikiem Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. grypy ptaków we Francji. Wykłady naszych zagranicznych wykładowców były bardzo ważnym elementem wzajemnej wymiany doświadczeń w zwalczaniu grypy ptaków.

Żródło: PIWet-PIB

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close