Czwartek, 16 Sierpnia 2018 roku.

Oświadczenie Pawła Niemczuka, Głównego Lekarza Weterynarii

Oświadczenie Pawła Niemczuka, Głównego Lekarza Weterynarii nt. wypowiedzi Pana Zbynka Semerada, szefa Czeskiej Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w czeskich mediach (m.in. w portalu Czeskiej Telewizji ceskateleylze.cz)

Od 2013 r. polska Inspekcja Weterynaryjna pozostaje w stałym kontakcie z Państwową Administracją Weterynaryjną Republiki Czeskiej, również na poziomie regionalnym. Wzajemna współpraca prowadzona jest zarówno przez centralne jak i terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej. Kilkakrotnie organizowano spotkania polskich i czeskich służb weterynaryjnych w sprawie kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przewożonych z Polski do Czech oraz z Czech do Polski.

Strona polska stoi na stanowisku, że w przypadku wszelkich wykrywanych nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego importowanej z Polski strona czeska powinna przekazywać informacje najpierw stronie polskiej, a dopiero po wyjaśnieniu sprawy mediom, zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas konsultacji międzyrządowych w maju 2013 r. oraz podczas spotkania Ministrów Rolnictwa Polski i Czech w czerwcu 2013 r. Podczas ww. spotkań uzgodniono, iż opinii publicznej będą prezentowane wyłącznie potwierdzone fakty, a nie opinie oraz, że kwestie niezgodności powinny być w pierwszej kolejności wyjaśniane między właściwymi służbami, a dopiero potem powinny być informowane media.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi za pośrednictwem systemu RASFF (System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt) Czechy w roku 2016 wygenerowały w sumie 17 powiadomień kwestionujących polską żywność (z tego jedynie dwa powiadomienia były alarmowe), natomiast w roku 2017 do dnia dzisiejszego Czechy wygenerowały 3 powiadomienia (w tym jedno alarmowe). Wszystkie tego typu zgłoszenia są wyjaśniane w trybie natychmiastowym poprzez system RASFF oraz bezpośredni kontakt z czeskimi służbami weterynaryjnymi

W odniesieniu do argumentu poruszonego przez stronę czeską tj.: Polskie służby weterynaryjne przechodzą restrukturyzację i pilnują swoich pozycji zamiast kontroli”, planowane połączenie inspekcji nadzorujących bezpieczeństwo żywności w Polsce, w tym inspekcji weterynaryjnej, nie wpływa negatywnie w żaden sposób na funkcjonowania tych instytucji.

Zaskakująca jest również informacja w kontekście niewystarczającej liczby kontroli przeprowadzanych przez polskie służby weterynaryjne. Dla przykładu w roku 2016 IW przeprowadziła 125995 kontroli w obiektach związanych z produkcją lub transportem żywności pochodzenia zwierzęcego.

Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii 

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close