Odpoczywaj na wsi

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (94)

"Odpoczywaj na wsi" – to projekt promujący turystykę wiejską wraz z dziedzictwem kulturowym, kulinarnym i przyrodniczym polskiej wsi, który po raz kolejny ruszy w tym roku. Promocja sielskich klimatów będzie się odbywała m.in. podczas targów turystycznych.

Patronat nad projektem sprawuje ministerstwo rolnictwa, które w zakresie promocji będzie współpracowało m.in. z Polską Organizacją Turystyczną oraz Polską Federacją Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne".

Pierwsza edycja tego "odświeżonego" projektu, miała miejsce w latach 2016-2017 roku, teraz ruszył nowy projekt, który ma utrwalić markę "odpoczywaj na wsi". Chodzi o budowę wśród konsumentów świadomości produktów agroturystyki wiejskiej oraz zintegrowanie środowiska agroturystyki z przedstawicielami branży turystycznej.

W tym roku, działania promocyjne będą prowadzone na większą skalę. Zaplanowano udział w 11 krajowych imprezach turystycznych oraz promocję (wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną) na rynkach zagranicznych. Specjalne stoiska z marką "odpoczywaj na wsi" pojawią się również na targach turystycznych w Berlinie, Sztokholmie i w Londynie.

Polska Organizacja Turystyczna angażuje się w projekty turystyczne dotyczące turystyki wiejskiej, będzie także pomagała w promocji zagranicznej. Największym zainteresowaniem cieszą się oferty turystyki kulinarnej oraz obserwacji przyrody (np. ptaków). Potrzebne są "innowacyjne" sposoby promocji turystyki wiejskiej, wykorzystujące np. pokazy kulinarne.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" istnieje już 20 lat i skupia ponad 30 stowarzyszeń – w sumie blisko 1000 kwaterodawców. Rolą tej organizacji jest przygotowanie oferty turystycznej. Ważne jest, by na stoiskach, gdzie będzie promowana polska wieś, znalazła się oferta rekomendowana. Wiele kwater jest już skategoryzowanych, podzielono je na gospodarstwa typowo agroturystyczne i np. na zagrody tematyczne. Chodzi więc o dotarcie do potencjalnych klientów z informacją o możliwościach i formach wypoczynku. Wiejska turystyka ma być także promowana podczas pikniku Poznaj Dobrą Żywność, obchodów Dnia Dziecka w kancelarii premiera czy w czasie dożynek prezydenckich i jasnogórskich.

Będą też prowadzone działania promujące wypoczynek na wsi poprzez różne materiały informacyjno-promocyjne i seminaria. Będzie tworzony katalog agroturystyczny. Uruchomiony został ponadto portal internetowy www.odpoczywajnawsi.pl, gdzie można znaleźć oferty turystyczne.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin