O wyzwaniach dla izb rolniczych

nowezzzzz45 (1)

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w konferencji pn. „Nowe wyzwania dla Izb Rolniczych”, która odbyła się w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Wiceminister omówił założenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r., zwracając uwagę na postulaty rządu, dotyczące m.in. wyrównania do średniej unijnej wysokości dopłat bezpośrednich, które otrzymują polscy rolnicy.

Uczestnicy konferencji poruszali wiele zagadnień, ale głównie pytali o prace komisji suszowych, wypłatę odszkodowań z tytułu wystąpienia klęsk, reformę ubezpieczeń oraz sprawy związane z walką z ASF.

Pomorski wojewódzki lekarz weterynarii Wojciech Trybowski przedsytawił aktualną sytuację związaną z ryzykiem wystąpienia ASF.

Z-ca dyrektora PODR w Lubaniu Katarzyna Jasińska, opierając się na danych PL FADN, omówiła dochodowości gospodarstw rolnych.

Źródło/Fot.: MRiRW