O roli izb rolniczych w Łosiowie

nowezzz (36)

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki 20 maja br. uczestniczył w konferencji zorganizowanej w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Była ona poświęcona przedstawieniu roli izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa.

Wiceminister przedstawił założenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku zwracając uwagę na priorytetową dla polskiego rządu sprawę dążenia do wyrównania płatności bezpośrednich. Zaznaczył jak ważne jest utrzymanie płatności związanych z produkcją oraz ich wpływ na rozwój rolnictwa zwłaszcza w mniejszych gospodarstwach. Wskazał również na potrzebę wzmocnienia pozycji rolników w krótkich łańcuchach dostaw z pola do stołu. Podkreślił także znaczenie tworzenia warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców obszarów wiejskich w wymiarze społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Podsekretarz stanu zwrócił ponadto uwagę na dużą rolę cyfryzacji w sektorze rolno-spożywczym, na jego modernizację oraz rozwój innowacji w rolnictwie. Podkreślił  potrzebę poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Przedstawił rozwój infrastruktury społecznej, dostępność do wysokiej jakości usług oraz zrównoważone gospodarowanie i dbałość o środowisko. Wiceminister podkreślił rolę izb rolniczych oraz jednostek doradztwa rolniczego i instytucji rolniczych w tworzeniu nowych, pozarolniczych miejsc pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

– Solidarność i silna aktywność społeczna oraz podnoszenie kompetencji mieszkańców wsi to aspekty wpływające na lepszą jakość życia na wsi w osiągnięciu których organizacje rolnicze mają duży wpływ – stwierdził wiceminister Zarudzki.

Docenił także rolę i aktywność społeczną kobiet na wsi zwracając uwagę na prężnie działające Koła Gospodyń Wiejskich i inne organizacje kobiece działające na obszarach wiejskich.

W konferencji uczestniczyli również m.in.: wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus, wicewojewoda opolski Violetta Porowska oraz posłowie na Sejm RP Katarzyna Czochara i Antoni Duda.

Podczas pobytu na Opolszczyźnie odbyło się uroczyste otwarcie pałacu w OODR Łosiów, który przy wsparciu ministerstwa odzyskał swoją dawną świetność. Jest to obiekt historyczny z 1911 roku. Obecnie jest wykorzystywany w celach szkoleniowych oraz udostępniony dla dużej liczy zainteresowanych turystyką na obszarach wiejskich. W u obiekcie znajduję się Izba Pamięci i Tradycji.

Źródło: MRiRW