O działalności Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

– W Instytucie będzie widać i słychać polską wieś. A to co jest jej bogactwem udostępnimy społeczeństwu – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas posiedzenia Rady Programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, które odbywało się pod przewodnictwem byłej premier Beaty Szydło w dniu 11 grudnia.  

Podsumowane zostały pierwsze miesiące działalności Instytutu oraz przyjęto sprawozdanie dyrektora instytucji Karola Krajewskiego.

– Ideą Instytutu jest jednocześnie ukazanie piękna polskiej kultury ludowej, jak i wspieranie działalności twórców z obszarów wiejskich – podkreśliła podczas konferencji prasowej premier Beata Szydło.

– Rolą Instytutu jest też pokazywanie jak ogromny wkład w dziedzictwo narodowe, we wszystkie aspekty walki o wolność wniosła polska wieś – dodał minister Ardanowski.

– Wspólnie stworzymy nie tylko ośrodek aktywnych, codziennych, ludowych, folkowych spotkań, ale będziemy współpracować z oddziałami terenowymi zlokalizowanymi w różnych częściach Polski – zadeklarował dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Karol Krajewski.

Członkowie Rady podjęli również decyzje dotyczące:

  • Powołania Centrum Dokumentacji i Historii Niezależnego Ruchu Chłopskiego, którego celem jest utrwalenie pamięci o udziale mieszkańców obszarów wiejskich w ruchach wolnościowych, m.in. podczas I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej oraz tworzeniu ruchu solidarnościowego na wsi;
  • Zawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem Pamięci Jana Pocka, w wyniku którego powołano Centrum Literatury Ludowej w Puławach. Jan Pocek był pisarzem i poetą ludowym. Stowarzyszenie popularyzuje Jego twórczość. Centrum Literatury Ludowej w Puławach ma zająć się gromadzeniem, dokumentacją i zabezpieczeniem spuścizny polskiej literatury ludowej;
  • Projektu „Kanon Kuchni Polskiej”. 2018 roku powstał pomysł stworzenia publikacji 100 potraw na 100-lecie odzyskania niepodległości. Opracowaniem części merytorycznej, historycznej oraz wyborem potraw zajęli się prof. Stanisław Berger i prof. Jarosław Dumanowski. Wybrano najlepsze produkty od polskich hodowców roślin i zwierząt, a najlepsi kucharze przyrządzili dania według tradycyjnych metod i receptur.

Rada Programowa Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi została powołana 16 kwietnia 2019 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

W składzie Rady zasiadają m.in.: Przewodnicząca, premier Beata Szydło, wiceprzewodniczący, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, Marcin Schirmer, premier Piotr Gliński, premier Jarosław Gowin, prof. Izabella Bukraba-Rylska.

Źródło/Fot.: MRiRW