Cedrob S.A. wspiera odnowę synagogi w Radzanowie

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (30)

Podczas 75. rocznicy upamiętniającej likwidację Getta Mławskiego Cedrob S.A. podpisał umowę, która pozwoli na rozpoczęcie niezbędnych prac przygotowujących do rewitalizacji żydowskiego domu modlitwy w Radzanowie. Wydarzenie objęła patronatem honorowym Anna Cicholska, Poseł na Sejm RP.

Umowa podpisana między Cedrob S.A. a Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego pozwoli na rozpoczęcie prac remontowych i adaptacyjnych zabytkowej synagogi z początku XX wieku w Radzanowie. Obejmie pokrycie kosztów związanych ze szczegółowymi ekspertyzami, badaniami, programem prac konserwatorskich i projektami budowlanymi. Budynek ma stać się częścią turystycznego Szlaku Żydów Północnego Mazowsza i zostać przekształcony w centrum kultury polsko-żydowskiej tej części regionu.

Cedrob angażuje się w projekty, które wspierają rozwój lokalnych społeczności. Rewitalizacja synagogi i przekształcenie jej w ośrodek kultury, to inicjatywa, która wpisuje się w nasze priorytety. Nie są to jedyne projekty, w które się włączamy. Wspieramy działania społeczne, kulturalne, sportowe i edukacyjne – powiedział Włodzimierz Bartkowski, Wiceprezes Zarządu Cedrob S.A.

Synagoga w Radzanowie powstawała w pierwszych latach XX wieku. To wyjątkowy budynek, miejsce kultu i unikalny zabytek Mazowsza. Budowlę wyróżniają mauretańskie łuki, które nawiązują do architektury starozakonnej z krajów Europy Zachodniej z XIX w. Autorem projektu był Zygmunt Kmita, architekt powiatu mławskiego. Synagoga została poważnie zdewastowana podczas II wojny światowej i ciągle nie odzyskała dawnego blasku.

Bogata kultura Żydów w tym regionie, nie była do tej pory należycie pokazana. Szlak dziedzictwa żydowskiego na Północnym Mazowszu, którego najważniejszym punktem będzie Radzanów, z jego neogotycką, zbudowaną w stylu mauretańskim synagogą (to jedyny taki obiekt na Mazowszu i jeden z nielicznych w Polsce), to inicjatywa, która była bardzo potrzebna. Mamy nadzieję, że nasz projekt wesprze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – mówi Monika Krawczyk, Dyrektor Generalny Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Umowa została podpisana podczas 75. rocznicy uczczenia likwidacji Getta Mławskiego. W uroczystościach zorganizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie, w auli Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie, wzięło udział ok. 200 uczestników. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli władz lokalnych, reprezentantów Izraela, kadrę uniwersytecką oraz studentów. Uroczystość uświetniła obecność Ambasador Izraela, Anny Azari, a swoim patronatem objęła ją Anna Cicholska, poseł na Sejm RP, która wspiera dialog polsko-żydowski.

Bardzo się cieszę, że tego typu wydarzenia mają miejsce. Świadczą o tym, że dialog między naszymi kulturami, jest możliwy i ma się coraz lepiej. Synagoga w Radzanowie będzie początkiem tworzenia Szlaku Żydów Północnego Mazowsza. Zainspirowała mnie ta miejscowość, czuć w niej atmosferę przedwojennego miasteczka, w którym dziedzictwo żydowskie odgrywało ważną rolę. Budynek będzie centrum kultury, gdzie docelowo będziemy chcieli organizować wydarzenia łączące nasze kultury, Polaków i Żydów, którzy zamieszkiwali te tereny od wieków. Wpłynie to pozytywnie na turystykę i rozwój lokalnej społeczności. Jestem wdzięczna za pomoc Panu Leszkowi Zygnerowi, Rektorowi PWSZ, a władzom Cedrob za wsparcie finansowe – powiedziała Anna Cicholska, Poseł na Sejm RP.

Podpisanie umowy to pierwszy etap prac związanych nie tylko z odbudową radzanowskiej synagogi, lecz także rozpoczęciem prac nad utworzeniem Szlaku Żydów Północnego Mazowsza, którego celem jest promocja obiektów historycznych, ochrona zabytków, stworzenie atrakcyjnej koncepcji turystycznej, która umożliwi rewitalizację dziedzictwa żydowskiego w regionie. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego jest partnerem merytorycznym inicjatywy. Patronem honorowym Szlaku jest Poseł na Sejm RP Anna Cicholska.

Cedrob S.A. to największy w Polsce producent mięsa drobiowego. Posiada 25-letnie doświadczenie w branży, które jest gwarancją bezpiecznej i wysokiej jakości produkcji. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, firma zapewnia dziś pracę tysiącom ludzi. W biznesie hołduje zasadzie odpowiedzialnego biznesu, opartego na uczciwych warunkach transakcji. Od początku Cedrob angażuje się w działania poprawiające jakość życia lokalnej społeczności, zwłaszcza osób najmłodszych.

Na zdjęciu od lewej:
Sławomir Kowalewski, Burmistrz Miasta Mława, Leszek Zygner, Rektor PWSZ, Mirosław Koźlakiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Cedrob S.A., Włodzimierz Bartkowski, Wiceprezes Zarządu Cedrob S.A., Anna Cicholska, Poseł na Sejm RP, Monika Krawczyk, Dyrektor Generalny Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Anna Azari, Ambasador Izraela w Polsce

Źródło: Świeża Bazylia