O działalności Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

– W Instytucie będzie widać i słychać polską wieś. A to co jest jej bogactwem udostępnimy społeczeństwu – powiedział minister […]