Kontrola upraw na obecność GMO

nowezzzzz45 (12)

W 2018 roku Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa zostało powierzone nowe zadanie – kontrola upraw na obecność GMO. Obowiązek ten określono w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Opierając się na nowych zapisach, Minister Środowiska oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzgodnili Program Kontroli Upraw GMO, zgodnie z którym kontrolą objęto uprawy:

• kukurydzy,

• rzepaku jarego,

• rzepaku ozimego

• soi.

W ramach kontroli pobierane były próby materiału siewnego znajdującego się w obrocie (nasiona) oraz próby materiału roślinnego (liście) z plantacji produkcyjnych, które następnie zostały przebadane laboratoryjnie pod kątem obecności GMO. Przebadano 271 partii materiału siewnego, dla wszystkich wskazanych powyżej gatunków. Kontrola 360 plantacji produkcyjnych, z uwagi na termin realizacji zadania w czwartym kwartale 2018 roku, została wykonana na plantacjach rzepaku ozimego. Analizy materiału siewnego zostały wykonane w Centralnym Laboratorium GIORiN w Toruniu. Materiał roślinny badano natomiast zarówno w Centralnym Laboratorium GIORiN, jak i w Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów IHAR-PIB Radzików. Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy wyniki badań laboratoryjnych, stwierdzających że w przebadanych próbach nie stwierdzono obecności organizmów genetycznie modyfikowanych.

W bieżącym roku kontrola będzie realizowana zgodnie z Programem Kontroli Upraw GMO na 2019. Program przewiduje wykonanie maksymalnie 3 240 kontroli, z czego 5 do 15%  przeznaczonych jest na kontrole interwencyjne.

W opinii głównego inspektora, Andrzeja Chodkowskiego, zwiększenie liczby kontroli oraz możliwość ich przeprowadzania w trybie interwencyjnym wzmocni nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów.

Źródło: PIORiN