Dotacje dla sektora rybackiego

mgxjcu

Do 28 lutego 2018 r. można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji, wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe". Jest to wsparcie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Wsparciem objęte są operacje polegające na wykorzystaniu tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej realizowanych w ramach:

  • Pakietu 1 – podstawowego (stawka rekompensaty wynosi 478 zł na rok na hektar powierzchni ogroblowanej obiektu chowu i hodowli ryb, na którym jest realizowany ten pakiet, jednak nie może być wyższa od kwoty 239 000 zł na rok);
  • Pakietu 2 – rozszerzonego, w zakresie wymogu dotyczącego produkcji dodatkowych cennych gatunków ryb, wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonawczego, w ilości co najmniej 3 proc. masy rocznej produkcji karpia w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb (stawka rekompensaty wynosi 301 zł na rok na hektar powierzchni ogroblowanej stawów na których jest wypełniany wymóg, jednak nie może być wyższa od kwoty 150 500 zł na rok).

Wnioski o dofinansowanie można składać: wyłącznie na Pakiet 1 – podstawowy albo łącznie Pakiet 1 – podstawowy i Pakiet 2 – rozszerzony.

Aplikacje mogą składać posiadacze obiektów chowu lub hodowli ryb, którzy zadeklarują realizację przez 5 lat zobowiązań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej.

Dane: ARiMR

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin