Sobota, 21 Września 2019 roku.

Zmiany
dla gospodarstw ekologicznych

Zmiana przepisów dotyczących działania "Rolnictwo ekologiczne" PROW 2014-2020. Zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 528).

Jak wskazują eksperci Dolnośląskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego, można wskazać cztery istotne zmiany przepisów dla rolników posiadających gospodarstwa ekologiczne.

Po pierwsze, złagodzono sankcje wsteczne w zależności od wpływu danego uchybienia na efekt środowiskowy Polska wielokrotnie wskazywała na forum Unii Europejskiej, że stosowanie sankcji wstecznych w ramach działań obszarowych PROW jest nieuzasadnione i zbyt dotkliwe dla rolnika. Eksperci z Brukseli zmienili interpretację przepisów w zakresie stosowania sankcji wstecznych, w której wskazali, że jeśli cel ustanowiony dla danego działania nie jest zagrożony, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zastosowaniu niższego poziomu sankcji w stosunku do lat poprzednich. W związku z tą zmianą stanowiska KE, w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”, zaproponowano wprowadzenie zmian polegających na obniżeniu poziomu sankcji w latach poprzedzających wystąpienie danego uchybienia, w zależności od wpływu tego uchybienia na dotychczas osiągnięty lub zamierzony w perspektywie zobowiązania wieloletniego – efekt środowiskowy. Propozycja ta jest korzystna dla rolników, ponieważ efektem proponowanego rozwiązania będzie złagodzenie sankcji wstecznych w przypadku uchybień w spełnieniu wymogów, które nie mają wpływu na środowisko lub mają na nie wpływ pośredni.

Po drugie,  dodano do listy gatunków uwzględnianych przy przyznawaniu płatności ekologicznej w ramach pakietów 5. i 11. (Uprawy paszowe na GO) oraz 6. i 12. (TUZ) bawołów domowych. W ramach pakietów 5. i 11. (Uprawy paszowe na gruntach ornych) oraz w ramach pakietów 6. i 12. (TUZ), posiadanie zwierząt jest warunkiem otrzymania płatności ekologicznej. Od 2018 roku spełnienie tego warunku będzie możliwe również w przypadku posiadania bawołów domowych.

Po trzecie, wprowadzono pierwszeństwo przyznawania płatności ekologicznej w ramach pakietów 5. i 11. (uprawy paszowe na GO). Mając na uwadze zasady przyznawania płatności ekologicznych w ramach pakietów 5. i 11. (uprawy paszowe na gruntach ornych), może mieć miejsce sytuacja, że przy jednoczesnej realizacji przez rolnika pakietu 5. i 11., z uwagi na zbyt małą liczbę posiadanych zwierząt, powierzchnia, do której może zostać przyznana płatność będzie mniejsza niż powierzchnia gruntów ornych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach tych pakietów (będzie to oznaczać, że posiadanych przez rolnika zwierząt „nie starcza” na całą deklarowaną powierzchnię). Uzupełniono zatem przepisy regulujące zasady przyznawania płatności ekologicznej w ramach pakietów 5. i 11. (uprawy paszowe na gruntach ornych), aby w takich sytuacjach płatność ekologiczna była przyznawana w pierwszej kolejności do tej powierzchni, na której jest realizowany pakiet 5. (czyli pakiet o wyższej stawce płatności).

Po czwarte, uzupełniono przepisy dotyczące składania do ARiMR oświadczenia o rodzaju uprawy sadowniczej, w przypadku uprawy na działce rolnej uprawy jagodowej. Przepisy określające obowiązek złożenia przez rolnika oświadczenia o rodzaju uprawianej na danym gruncie uprawy w ramach pakietu 4. lub 10. (uprawy sadownicze), dacie nasadzenia tej uprawy oraz rodzaju podkładki zostały wprowadzone w 2017 roku, w wyniku objęcia wsparciem w ramach tych pakietów również nieowocujących plantacji drzew i krzewów owocowych. Uzupełniono te przepisy w taki sposób, aby obowiązek ten obejmował również uprawę roślin w ramach wariantów jagodowych (wariant 4.1.2 i 10.1.2) „naprzemiennie” z rośliną inną niż jagodowa, czyli na przykład w 2017 roku były uprawiane truskawki, w 2018 roku żyto ozime, a w 2019 roku będą ponownie uprawiane truskawki.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

 • Nowe wyzwania<br> dla ekoproducentówNowe wyzwania
  dla ekoproducentów
  Po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski porozumienia politycznego w sprawie rolnictwa ekologicznego, Copa i Cogeca są gotowe do […]
 • Więcej czasu<br> na złożenie wnioskuWięcej czasu
  na złożenie wniosku
  Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie Unii Europejskiej do przedłużenia w 2018 roku terminu […]
 • Dopłaty na kontachDopłaty na kontach Do 19 kwietnia 2018 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2017 rok 12,15 […]
 • Rolnicy wnioskują<br> o dopłatyRolnicy wnioskują
  o dopłaty
  Rolnicy złożyli ok. 80 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oświadczenia […]
 • Większa kontrola produktów ekoWiększa kontrola produktów eko Parlament Europejski będzie debatować nad nowymi przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego. Eksperci z Brukseli zapowiadają […]
 • Nowoczesna produkcjaNowoczesna produkcja Im nowocześniejsze gospodarstwo, tym bardziej precyzyjne rolnictwo i wyższej jakości produkty. Dlatego już wkrótce, w Agencji […]
 • O rolniczym handlu detalicznymO rolniczym handlu detalicznym - Mamy kilkaset tysięcy małych gospodarstw rolnych, które nie produkują na rynek, ale czasem posiadają nadwyżki i mogą […]
 • Czy warto kupować żywność ekologiczną?Czy warto kupować żywność ekologiczną? Ostatnio popularne stało się prowadzenie tzw. zdrowego trybu życia. Coraz większa część społeczeństwa przywiązuje dużą wagę do sposobu […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close