Wysoka jakość produktów poch. roślinnego

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (55)

W dniu 9 stycznia br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa odbyło się spotkanie Głównego Inspektora z przedstawicielami:

  • Związku Sadowników RP,
  • Krajowego Związku Grup Producenckich,
  • Stowarzyszenia „Unia Owocowa”,
  • Freshmazovia.

Głównym celem spotkania było zapewnienie i utrzymanie wysokiej jakości produktów pochodzenia roślinnego oferowanego na rynku krajowym oraz w eksporcie. Omówiono bieżącą sytuację na rynku owoców i warzyw ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z utrzymaniem oraz otwieraniem nowych miejsc sprzedaży dla polskich owoców.

Podkreślono, że niezwykle ważne jest zapewnienie, aby produkowane oraz eksportowane produkty roślinne miał zapewnioną wysoką jakość oraz były wytworzone zgodnie ze standardami oczekiwanymi przez odbiorców.

Zaakcentowano potrzebę dalszej współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, eksporterami i producentami w celu osiągniecia i utrzymania założonych celów. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że zacieśnianie takiej współpracy jest niezwykle ważne i korzystne.

Dyskutowano również o wyzwaniach, jakie w przyszłości czekają podmioty zaangażowane na rynku owoców i warzyw. Dodatkowo w ocenie uczestników spotkania niezwykle ważne jest prowadzenie kampanii informacyjnych oraz organizowanie szkoleń wśród producentów roślin w celu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji.

Źródło: PIORiN