Uwaga na sfałszowane środki ochrony roślin

oprysk

W związku z pojawiającymi się coraz częściej przypadkami handlu sfałszowanymi środkami ochrony roślin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach przypomina zasady jakimi należy kierować się przy zakupie środków ochrony roślin.

Aby uniknąć kłopotów związanych z kupnem i użytkowaniem sfałszowanych środków ochrony roślin należy przestrzegać następujących zasad:

  • Środki ochrony roślin należy kupować tylko w sklepach lub hurtowniach, które posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez PIORiN.
  • Przy zakupie środków ochrony roślin przez Internet, należy podchodzić bardzo ostrożnie do ogłoszeń zagranicznych, zamieszczanych przez ogłoszeniodawców o obco brzmiących nazwiskach oraz na bardzo atrakcyjne, zaniżone ceny produktów.
  • Należy kupować środki ochrony roślin z etykietą w języku polskimi na trwale przymocowaną do opakowania.
  • Trzeba dokładnie sprawdzać opakowania zakupywanych środków ochrony roślin –  muszą być oryginalne, szczelne zamknięte i nieuszkodzone.
  • Należy kupować środki ochrony roślin posiadające aktualne zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz datę produkcji i numer partii.

Wszystkie przypadki handlu sfałszowanymi środkami ochrony roślin powinny być zgłaszane do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Aktualne informacje dotyczące dopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin oraz zasad ich stosowania można znaleźć na stronach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie WIORiN w Katowicach przypomina o skutkach stosowania sfałszowanych środków ochrony roślin, do których należą:

  • zagrożenie dla zdrowia osoby stosującej środki ochrony roślin,
  • zniszczenie uprawy,
  • strata plonów,
  • skażenie środowiska naturalnego,
  • pozostałości środków ochrony roślin zawarte w plonach mogą być zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Źródło: WIORiN Katowice