Przepisami w ASF

Nowela ustawy ułatwiającej zwalczanie ASF została podpisana przez prezydenta. Celem nowego prawa jest uszczegółowienie przepisów związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ich ogłoszenia.

Nowela ustawy przewiduje, że powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł w uzasadnionych przypadkach zakazać chowu trzody chlewnej lub nakazać wybicie świń z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF). W wyjątkowych sytuacjach powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda będą mogli również zakazać na danym obszarze utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych. Wprowadzenie tego ograniczenia jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, dotyczących szybko szerzących się lub powodujących znaczące straty szczególnie groźnych epizootii (masowe występowanie na określonym terenie i w określonym czasie zachorowań zwierząt na chorobę zakaźną) o dużym znaczeniu dla gospodarki krajowej.

Znowelizowana ustawa nakłada na myśliwych oraz koła łowieckie obowiązek przekazywania informacji
o znacznej liczbie nagłych padnięć zwierząt. Powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł nakazać rolnikowi podjęcie działań w celu umożliwienia wykonania przez myśliwych odstrzału sanitarnego dzików na danym obszarze lub zakazać działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie takiego odstrzału. Według noweli, powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł nakazać myśliwym odstrzał dzików; w przypadku, gdy tego nakazu nie wykonają, grożą im kary, a nawet wymówienie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego.

Nowela uszczegóławia przepis dotyczący wykładania mat dezynfekcyjnych przez zarządców dróg publicznych. Obowiązek taki będzie ciążył na zarządcach dróg. Koszty dezynsekcji będą pokrywane z budżetu państwa.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin