ASF na Podlasiu – MRiRW proponuje budowę ogrodzenia

zdjecie (69)

Blisko 1,1 tys. świń znajdowało się w gospodarstwie w gminie Goniądz (Podlaskie), w którym wyznaczono 50. ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u trzody chlewnej w Polsce – poinformował dnia 7 lipca br. Główny Lekarz Weterynarii. W dniu 6 lipca br. ministerstwo rolnictwa podało, że rozważana jest możliwość budowy ogrodzenia na granicy wschodniej.

W tym roku w kraju wykryto już dwadzieścia siedem ognisk u trzody chlewnej; pierwsze na początku czerwca.

Jak podano w komunikacie, ASF stwierdzono na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez krajowe laboratorium referencyjne ds. ASF, czyli Państwowy Instytutu Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach.

Jak poinformował zastępca podlaskiego lekarza weterynarii Andrzej Bryczkowski, to największe
z dotychczasowych ognisk ASF w Podlaskiem, wykryte w dosyć dużym gospodarstwie, w którym hodowano tzw. tuczniki. Mówił, że w gospodarstwie wdrożono procedury związane z likwidacją choroby – uśpienie i zutylizowanie zwierząt.

Po wykryciu ogniska wokół gospodarstwa wyznaczono 10-kilometrową strefę z ograniczeniami wokół tego gospodarstwa, a w niej 3-kilometrową strefę zapowietrzoną i 7-kilometrową strefę zagrożoną. Bryczkowski powiedział, że w 3-kilometrowej strefie znajdują się gospodarstwa, w których trzymane są świnie. Jednak nie chciał powiedzieć, ile tych gospodarstw jest.

Resort rolnictwa proponuje budowę ogrodzenia na granicy wschodniej w związku ASF
Niewystarczająca do tej pory redukcja populacji dzików, a także zachowania ludzi wymuszają konieczność wprowadzenia dodatkowych działań w tej sprawie – powiedziała wiceminister rolnictwa Ewa Lech. Chore dziki napływają zza wschodniej granicy i nie udaje się ich powstrzymać. – Według naszego rozeznania, pierwsze przypadki ASF w tym roku spowodowane były podaniem świniom trawy skoszonej przez rolnika w pobliżu lasu, zarażonej przez dziki – wyjaśniła.

Problemem zwalczania w Polsce afrykańskiego pomoru świń zajął się Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM). Uczestnicy tego gremium zgodzili się, że do walki z wirusem potrzebna jest większa mobilizacja Polskiego Związku Łowieckiego nadzorowanego przez ministra środowiska.

Zdaniem Lech konieczna jest szybka zmiana przepisów Prawa łowieckiego. Rozpatrywana jest możliwość zniesienia okresu ochronnego przy polowaniach na lochy dzików, a także umożliwienie wykorzystania podczas polowań urządzeń technicznych.

Proponowane zmiany dotyczą także m.in. usprawnienia wykonywania odstrzału sanitarnego dzików na obszarach zagrożonych ASF. Chodzi np. o dopuszczenie do polowań osób, posiadających uprawnienia, a niebędących członkami koła łowieckiego działającego na danym terenie. Ponadto, możliwe będzie wypowiedzenie umowy dzierżawy dla dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich niestosujących się do przepisów tej ustawy – tłumaczyła Lech.

Wyjaśniła, że nowy program bioasekuracji przewiduje przyznanie większych uprawnień powiatowym lekarzom weterynarii, którzy w przypadku niespełniania zasad bioasekuracji będą mogli nakazać rolnikowi likwidację chowu świń bez konieczności dodatkowych kontroli czy postępowania administracyjnego. Dodała, że wprowadzony zostanie obowiązek odizolowania paszy od kontaktu ze zwierzętami czy też podwójnego ogrodzenia w przypadku prowadzenie chowu świń na wolnym wybiegu.

Lech podkreśliła, że jeżeli rolnik nie zastosuje się do wymogów bioasekuracji i hodowlę trzeba będzie zamknąć, to nie dostanie rekompensaty. Jeżeli zaś dobrowolnie zrezygnuje z utrzymywania świń, to będzie mógł liczyć na odszkodowanie z tytułu likwidacji trzody oraz na rekompensatę za zaniechanie chowu tych zwierząt.

Wiceminister poinformowała, że KERM wydał rekomendację dla budowy wzdłuż granicy Polski z Białorusią
i Ukrainą zabezpieczeń o długości 729 km. Mają one zapobiec przechodzeniu dzików zakażonych wirusem ASF
z tych krajów.

Zwróciła uwagę, że takie rozwiązanie może mieć przeciwników, którzy będą argumentowali, że dziki potrafią taki płot sforsować. Ale "zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w zakresie ASF, u zakażonego dzika objawy kliniczne rozwijają się na tyle szybko, że chory dzik nie jest zdolny do przemieszczania się na zbyt duże odległości, a tym bardziej nie będzie zdolny do sforsowania ogrodzenia" – wyjaśniła.

Orientacyjny koszt budowy ogrodzenia ma wynieść ponad 100 mln zł. To i tak mniej niż koszty, które musiałyby być ponoszone przy dalszym rozprzestrzenianiu się choroby – podkreśliła Lech.

Zaznaczyła, że na zwalczanie ASF potrzebne są większe środki m.in. z powodu wystąpienia grypy ptaków. Przypomniała, że w tegorocznym budżecie na zwalczanie chorób zakaźnych jest prawie 300 mln zł, w budżetach wojewodów zapisano na ten cel ponad 26 mln zł, w rezerwie celowej jest kolejne 272 mln zł. W marcu pulę środków na zwalczanie chorób zwierząt zwiększono o 140 mln zł, teraz resort rolnictwa wnioskuje o kolejne 80 mln zł – poinformowała.

ASF w Polsce
Wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF) wykryto w Polsce w lutym 2014 r. Dotychczas ogniska tej choroby wykryto w naszym kraju w województwach podlaskim, lubelskim i mazowieckim. Odnotowano też blisko 390 przypadków ASF u dzików.

Choroba jest niegroźna dla ludzi, ale przynosi znaczne straty gospodarcze, dotyczące zarówno produkcji trzody chlewnej, jak i poważne ograniczenia w produkcji i sprzedaży wyrobów z mięsa.

W związku z nowymi ogniskami ASF, wojewoda podlaski wydał stosowne rozporządzenia w sprawie zwalczania wirusa ASF m.in dla powiatów grajewskiego, łomżyńskiego, monieckiego.

Źródło: PAP