Niekorzystne warunki atmosferyczne – kolejne szacunki strat

niekorzystne warunki atmosferyczne

W 971 gminach trwają szacunki zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Według najnowszych danych 260 komisji zakończyło już swoje prace.

Straty poniosło 21 676 gospodarstw rolnych, a powierzchnia upraw dotkniętych klęską wyniosła 89 555,03 ha. Powierzchnia działek, na których szkody wynosiły powyżej 70% wynosi  44 144,38 ha oraz 61 405 m2 tuneli foliowych i szklarni.

Łączne straty szacowane są obecnie na kwotę ponad 393,2 mln złotych.

Źródło: MRiRW