40 Sesja FAO

Zarudzki

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki w dniach 3-5 lipca 2017 r. uczestniczył w 40. Sesji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), która odbywała się w Rzymie.

W ceremonii otwarcia uczestniczyli m.in. premier Włoch Paolo Gentiloni oraz sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin.

Konferencja to naczelny organ FAO składający się z 194 państw członkowskich oraz UE.

Podczas sesji plenarnej wiceminister Ryszard Zarudzki przedstawił polską perspektywę dotyczącą tematu debaty ogólnej: „Zmiany klimatyczne, rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe”. Podkreślił, że rolnicy są zmuszeni podejmować działania zmierzające do dostosowania się do nowych warunków produkcji. Dodał, że w Polsce podejmujemy inicjatywy związane z tworzeniem systemów monitorowania niekorzystnych zjawisk pogodowych
w rolnictwie, wsparciem systemu ubezpieczeń rolnych czy pomocą rolnikom po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk pogodowych. W odniesieniu do możliwości poprawy bezpieczeństwa żywnościowego, wiceminister zwrócił uwagę na skracanie łańcuchów dostaw, rozwój rynków lokalnych i sprzedaż bezpośrednią, które mają istotne znaczenie dla utrzymania bądź zwiększania bezpieczeństwa żywnościowego w poszczególnych regionach jako alternatywy do produkcji przemysłowej.

Innymi ważnymi punktami agendy 40. Sesji Konferencji FAO były: strategia i program działania Organizacji, wybór nowych członków oraz Niezależnego Przewodniczącego Rady FAO, zatwierdzenie planu średnioterminowego na lata 2018–2021 oraz programu prac i budżetu na lata 2018–2019, a także przegląd stanu żywności i rolnictwa.

Sesja Konferencji FAO, która gromadzi najwyższych przedstawicieli ministerstw rolnictwa z całego świata, była też okazją do dwustronnych spotkań.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się wiceministrem rolnictwa i przemysłu rolnego Malezji Dato Sri Tajuddin Bin Abdul Rahman’em,. Omawiano przede  wszystkim kwestie dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku malezyjskiego, w kontekście prowadzonych uzgodnień.

                                              Spotkanie z wiceministrem rolnictwa i przemysłu rolnego Malezji

Ponadto przeprowadził rozmowę z ministrem rolnictwa Republiki Angoli Marcosem Alexandrem Nhunga. Jej przedmiotem była intensyfikacja współpracy dwustronnej w dziedzinie rolnictwa, w tym szczególnie wymiany handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Źródło: MRiRW