Krzysztof Jurgiel szczerze o dopłatach bezpośrednich

przyszlosc polskiego rolnictwa

Ponad 300 osób wzięło udział w spotkaniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, województwa mazowieckiego, które odbyło się 29 października 2019 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W spotkaniu, któremu towarzyszyła promocja mięsa wieprzowego, udział wzięli przedstawiciele izb rolniczych z województwa mazowieckiego, hodowcy, rolnicy i zaproszeni goście. Prelegentami podczas zjazdu byli: europoseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Jurgiel, b. minister rolnictwa, Marian Borek, zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW. Gości powitał nowo wybrany Prezes Zarządu KRIR Wiktor Szmulewicz.

Referat eurodeputowanego Krzysztofa Jurgiela pt. „Przyszłość polskiego rolnictwa w świetle Wspólnej Polityki Rolnej” nakreślił aktualną sytuacji w rolnictwie oraz plany w zakresie WPR.

Marian Borek zreferował możliwości innowacyjnych rozwiązaniach, które mogą wesprzeć rolników i hodowców. Wśród wyzwań dla producentów żywności wynikających z funkcjonowania współczesnej gospodarki wymienił: rosnące wymagania klientów, zmiany klimatyczne, zmiany na rynku pracy, rosnące znaczenie biogospodarki, potrzebę wzmocnienia pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym oraz wysokie znaczenie innowacji w rolnictwie i przemyśle żywnościowym. Jedną z technologii przyszłości w branży, jaka może przydać się polskim rolnikom jest wykorzystanie dronów i satelitów w zbieraniu danych. Zgromadzeni poznali też pojęcie „digital farming” oznaczające teledetekcję i nasadzenia dzięki systemowi GPS oraz aplikacje wspierające zarządzanie uprawami. Prelegent zwrócił również uwagę na trendy w oznakowaniu (np. program „Produkt polski”) oraz produkcji żywności (tzw. żywność funkcjonalna oraz minimalnie przetworzona), a także na zyskującą w światowym rolnictwie rosnącą popularność wykorzystania odpadów przemysłu spożywczego.

Zebrani, podczas dyskusji, podnosili w swoich wypowiedziach problem odpowiedzialności rolników za bioasekurację i kary wynikające z jej nieprzestrzegania, nieproporcjonalne w stosunku do możliwości zastosowania oraz skuteczności. Rolnicy skarżyli się też na brak rozwiązań w kwestii odstrzału dzików oraz braku skutecznego działania Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie ASF.

Tadeusz Wojciechowski, przewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Jakości Żywności, przypomniał o niezrealizowanych obietnicach powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i konsekwencji z tym związanych, brak wciąż przygotowywanej od roku ustawy weterynaryjnej, która mogłaby uregulować kwestie wyznaczonych lekarzy weterynarii.

Krzysztof Jurgiel odniósł się do istotnej dla polskich rolników kwestii wyrównania dopłat bezpośrednich z krajami tzw. „Starej Unii”. Rolnicy z Holandii, Niemiec i Francji otrzymują wyższe dopłaty od polskich hodowców. Zapytany o szansę na wyrównanie dopłat w najbliższym czasie, Jurgiel odparł: – Nie sądzę żeby było to możliwe. Tym sposobem były minister rozwiał nadzieje, polskich rolników, które w postaci obietnic pojawiały się w kampanii wyborczej.

Spotkanie było bardzo potrzebne i owocne. Zakończyła je degustacja wyrobów z wieprzowiny oraz dyskusje w kuluarach.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin