Realizacja płatności bezpośrednich

pieniądze

W dniu 4 lipca br. na posiedzeniu kierownictwo resortu zapoznało się ze stanem realizacji płatności bezpośrednich, który przedstawił Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kampania 2016 roku zakończyła się 30 czerwca br. Do rolników trafiła rekordowa ilość pieniędzy z tytułu dopłat bezpośrednich. ARiMR wypłaciła 99,5% puli środków przeznaczonych na ten cel, czyli 14,533 mld zł. Jest to kwota większa o 323 mln złotych niż przekazana w roku ubiegłym. Biorąc pod uwagę ostatnie siedem lat, to najwyższa kwota, jaka trafiła do rolników z tego tytułu.

Wypłata pozostałych płatności obszarowych w kampanii za 2016 r., realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest na podobnym poziomie jak w ubiegłych siedmiu latach.

Członkowie kierownictwa MRiRW zapoznali się także z harmonogramem przygotowań systemu informatycznego do obsługi wniosków złożonych w kampanii 2017.

Źródło: MRiRW