Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

wystawa

7 maja zakończyła się 28. Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. W uroczystym otwarciu uczestniczyła podsekretarz stanu Ewa Lech. Podczas zwiedzania Wystawy wiceminister podkreślała imponujący rozwój hodowli oraz zmiany, jakie wdrożone zostały dzięki postępom w nauce i technice.

Ministerstwo koordynuje liczne programy, na które przeznacza się około 50 mln zł rocznie. Na tej Wystawie chcemy pokazać przede wszystkim efekty tych działań.” − mówiła Ewa Lech.

Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych to wydarzenie łączące zarówno profesjonalistów, jak i szeroką publiczność. Zwiedzający mają okazję przyjrzeć się okazom bydła ras mlecznych i mięsnych, koniom, trzodzie chlewnej, owcom, kozom. Wśród zwierząt pojawiły się też króliki, szynszyle, pszczoły, ryby słodkowodne, osły, żubronie, kuce. Uwagę gości targowych przyciągnęły specjalnie przygotowane na tę okazję ringi, na których odbywała się profesjonalna ocena zwierząt.  Pierwszego dnia ocenie zostało poddane m.in. bydło ras mlecznych i mięsnych, konie, owce, kozy, drób czy zwierzęta futerkowe. Prestiżowe nagrody i dyplomy wręczono drugiego dnia Wystawy, podczas prezentacji nagrodzonych zwierząt.

 

Międzynarodowe Targi Poznańskie są współorganizatorem wydarzenia i razem z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt oraz Związkiem Hodowców Zwierząt przygotowujemy wystawę w taki sposób, aby była ona bezpiecznym wydarzeniem dla zwierząt.” – podkreśla Filip Bittner, Dyrektor Grupy Produktów z Międzynarodowych targów Poznańskich. „Przez cały czas trwania ekspozycji zwierzęta były pod opieką swoich hodowców, a także zapewniliśmy dyżury weterynaryjne w trakcie trwania wystawy oraz na wezwanie, na telefon. Zwierzęta przebywały w klimatyzowanych pomieszczeniach, regulowaliśmy temperaturę otoczenia, tak by dla poszczególnych zwierząt była optymalna. Bydło mleczne miało zagwarantowany codzienny udój, a proszę pamiętać, że to ponad 100 krów dziennie. Zapewniliśmy myjnie dla zwierząt, regularnie wymienialiśmy siano, a opieka nad zwierzętami trwała 24 godziny na dobę.” – dodaje przedstawiciel MTP.

W Poznaniu, co dwa lata hodowcy, rolnicy mogą zobaczyć postępy i kierunki rozwoju branży. Tegoroczna edycja Krajowej Wystawa Zwierząt Hodowlanych, to blisko 400 wystawców z całego kraju, którzy zgromadzili się w pięciu pawilonach wystawienniczych. To niemal 2.000 zaprezentowanych zwierząt, a także nowości produktowe i urządzenia niezbędne w nowoczesnej hodowli. To spotkanie przedstawicieli najważniejszych stowarzyszeń branżowych i związków hodowców.

KWZH była okazją do prezentacji wyposażenia stanowisk dla zwierząt, urządzeń do dojenia i wstępnej obróbki mleka, aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zootechnicznego, weterynaryjnego. Wiodący w kraju producenci i dystrybutorzy zaprezentowali również pasze i dodatki paszowe, maszyny i urządzenia do przygotowywania oraz zadawania pasz, a także technologie zadawania masy zielonej. W gronie wystawców znalazły się także firmy mające w swojej ofercie zwierzęcy materiał hodowlany.

Według organizatorów Wystawę odwiedziło blisko 25 000 osób. Kolejna edycja odbędzie się za dwa lata.

Źródło: MRiRW i MTP