Dni Zieleni Green Days 2017

warzywa_IO

W dniach 7–9 kwietnia 2017 roku w Nadarzynie koło Warszawy odbyły się Międzynarodowe Dni Zieleni Green Days 2017. W ramach targów zorganizowano sześć salonów tematycznych: architektury krajobrazu, małej architektury, ogrodnictwa, techniki ogrodniczej, florystyki oraz pszczelarstwa.

Impreza odbyła się pod patronatem Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałków Województwa: Lubelskiego i Podlaskiego, a także Województw: Mazowieckiego i Kujawsko-Pomorskiego. W imprezie udział wzięło ponad 180 wystawców, a na targach gościli także przedstawiciele przedsiębiorców z Kazachstanu i Ukrainy, którzy prowadzili rozmowy z wystawcami w strefie B2B. W czasie trzech dni, odwiedzający mogli uczestniczyć w licznych wystawach, pokazach, warsztatach, spotkaniach tematycznych i kiermaszach.

W czasie targów odbyła się m.in. konferencja „Najnowsze trendy w europejskim sadownictwie – jak zarobić na ekologii?” zorganizowana przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw przy współpracy ze Związkiem Sadowników RP i Unią Owocową oraz panele dyskusyjne dotyczące leczniczego zastosowania ziół i roślin przyprawowych w uprawie amatorskiej.  

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=gIYjvdLy7Ew[/embedyt]

Na stoisku Instytutu Ogrodnictwa można było zobaczyć mało znane gatunki warzyw i roślin sadowniczych, a także nowe odmiany truskawki hodowli Instytutu Ogrodnictwa. Na wystawie przedstawiono, również produkty WZD w Pszczynie, rośliny ozdobne Kwiaciarskiego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Nowym Dworze oraz materiał szkółkarski roślin sadowniczych Ośrodka Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa w Prusach. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Branży Grzybów Uprawnych i Stowarzyszeniem Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych na wystawie zaprezentowano, także ciekawe odmiany grzybów jadalnych oraz odmiany roślin cebulowych.

Instytut Ogrodnictwa prezentował również materiały promujące wyniki uzyskane podczas realizacji projektów badawczych, w tym:

  • Programu Wieloletniego IO 2015-2020 „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”,
  • Programu Wieloletniego IHAR-PIB/IO 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”,
  • projektu Biorewit – „Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń gleby i wody i rewitalizacji ekosystemu glebowego”,
  • projektu Fertinnowa – „Transfer innowacyjnych technik dla zrównoważonego wykorzystania wody w fertygowanych uprawach roślin”
  • oraz projektu EcoOrchard – „Innowacyjne metody zwiększania „funkcjonalnej bioróżnorodności” w ekologicznych sadach jabłoniowych. CoreOrganicPlus/EcoOrchard.”

Źródło: Instytut Ogrodnictwa