Akcja poszukiwania padłych zwierząt

dzik

Od stycznia 2017 roku znaleziono już ponad tysiąc dzików z ASF. Trwa wzmożona akcja poszukiwania padłych zwierząt. Aktualna sytuacja epizootyczna dot. występowania wirusa była tematem głównym podczas 14. posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Do tej pory, od wykrycia wirusa ASF w Polsce (luty 2014 r.) ujawniono 1836 przypadków i 108 ognisk. Ostatnie – 23 lutego br., w gospodarstwie, w którym znajdowało się 640 świń, położonym w gminie Jabłoń (powiat parczewskim), w województwie lubelskim.

Dzięki zintensyfikowanym akcjom poszukiwania padłych dzików od 01 stycznia br. zidentyfikowano 1005 przypadków ASF u dzików. Oznacza to, że wyeliminowaliśmy ze środowiska 1005 potencjalnych źródeł rozprzestrzeniania wektora ASF – powiedział prowadzący spotkanie podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski.

Wiceminister podkreślił, że akcje poszukiwawcze prowadzone są w sposób ciągły, przy zaangażowaniu służb podległych wojewodom, a także wojska i policji.

Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk przedstawił informację o przeprowadzonych kontrolach w gospodarstwach na obszarach, gdzie realizowany jest program bioasekuracji oraz na obszarach wyznaczanych w związku z wystąpieniem ASF. Podkreślił dobrą współpracę przy prowadzeniu kontroli z policją.

Prowadzone są działania  w zakresie redukcji populacji dzików do poziomu 0,1 osobnika na km2 na terenie całego kraju. Zaktualizowane zostały wieloletnie łowieckie plany hodowlane. Zmiany były wcześniej uzgadniane z marszałkami województw i Polskim Związkiem Łowieckim.

Podczas posiedzenia omawiano także realizację rekomendacji dotyczącej zamknięcia przepustów dla zwierzyny dzikiej wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych. Przepusty na A2 i A1 znajdujące się na trasach migracyjnych zwierząt zostały zamknięte. Obecnie prowadzone są działania związane z zamknięciem przepustów na odcinkach dróg S7 i S8.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin