Nieprawidłowości w wodach mineralnych

woda

W ponad 10 proc. kontrolowanych wodach mineralnych i źródlanych stwierdzono nieprawidłowości. Inspekcja Handlowa sprawdziła 437 partii naturalnych wód mineralnych, źródlanych oraz napojów potocznie nazywanych "wodami smakowymi".

Najważniejsze zastrzeżenia to różna od deklarowanej zawartość kationów i anionów, mylące informacje na etykietach i przeterminowane produkty w sklepach.

Ostatnia kontrola odbyła się w trzecim kwartale 2017 roku w 45 supermarketach, 25 mniejszych sklepach i 10 hurtowniach w całej Polski. Inspektorzy sprawdzali m.in. jak butelki są oznakowane, czy napoje nie są przeterminowane oraz w jakich warunkach są przechowywane. Część produktów trafiła do laboratorium, gdzie zbadano m.in. ich skład.

Inspektorzy sprawdzili 437 partii produktów i wykryli nieprawidłowości w 44 partiach. W 15 partiach (z 80 zbadanych w laboratorium) zawartość niektórych kationów i anionów była odmienna od deklarowanej na opakowaniu, 15 partii w 3 sklepach było przeterminowanych, a 14 partii było źle oznakowanych.

Po kontroli 3 przedsiębiorców ukarano mandatami, wszczęto 4 postępowania administracyjne, a o 19 przypadkach zawiadomiono organy nadzoru sanitarnego lub wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Jak wynika z Danych Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumenta,  jednym z typowych błędów w oznakowaniu było podanie na butelce wody mineralnej sprzecznych informacji: z przodu "niskonasycona CO2", a na odwrocie „wysokonasycona CO2”.
W innym przypadku użyto określenia "unikalna kompozycja 7 minerałów", a te minerały niczym unikalnym nie są więc, to chwyt marketingowy. Warto więc dokładnie czytać etykiety wód, zanim się je kupi.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin