Trwają przygotowania do wdrożenia nowych przepisów

nowezzzzz45 (7)

W grudniu 2019 roku wejdą w życie nowe rozporządzenia Unii Europejskiej – w zakresie zdrowia roślin (2016/2031) oraz w zakresie urzędowej kontroli żywności i pasz (2017/625). Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa intensywnie przygotowuje się do zmian w prawie, które w wejdą w życie pod koniec tego roku, a tym samym do realizacji szeregu nowych zadań.

Aby jak najlepiej i w każdym aspekcie przygotować się do nowych wymagań, w Inspekcji organizowane są spotkania, warsztaty i szkolenia dla pracowników. 11 czerwca w Poznaniu odbyły się z udziałem głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, warsztaty dla pracowników Laboratoriów Wojewódzkich, których celem było przedstawienie zagadnień dotyczących akredytacji laboratoriów. 

Inspekcja to nie tylko laboratoria i biura, to także oddziały graniczne, których zmiany będą dotyczyły w bardzo dużym stopniu. 12 czerwca główny inspektor Andrzej Chodkowski, odwiedził Oddział Graniczny w Szczecinie, gdzie ocenił stan infrastruktury technicznej oraz omówił zakres inwestycji niezbędnych do uruchomienia rozszerzonego zakresu granicznej kontroli fitosanitarnej. W opinii głównego inspektora efektywne wdrożenie nowych regulacji pozwoli na wzmocnienie ochrony polskiego rolnictwa przed zagrożeniami fitosanitarnymi.

Źródło: PIORiN