Wdrażanie nowych przepisów UE w nasiennictwie

szkolenie lansk piorin

Tegoroczna narada pionu nasiennego Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa została zorganizowana w Łańsku, w województwie warmińsko – mazurskim, przez Biuro Nasiennictwa GIORiN, w dniach 21 – 24 października​ 2019 r.

Uczestnikami szkolenia byli m in. Wojewódzcy Inspektorzy, Zastępcy Wojewódzkich Inspektorów, Kierownicy Działów Nadzoru Nasiennego i Laboratoriów Oceny Nasion oraz Biura Nasiennictwa GIORiN. Pan Tadeusz Łączyński – Zastępca Głównego Inspektora na początku narady podkreślił istotę współpracy działu nasiennego oraz fitosanitarnego w świetle wprowadzonych nowych przepisów UE, które wejdą w życie 14 grudnia bieżącego roku.

PIORIN jest świadoma wagi przygotowania podmiotów do tych zmian, które obejmują m.in. rejestrację określonych „podmiotów profesjonalnych”, ocenę zdrowotności przez podmioty profesjonalne, zaopatrzenie określonych materiałów w etykiety urzędowe – paszporty roślin, wydawanie przez profesjonalne podmioty jednolitych w UE formatów paszportów. W tym zakresie prowadzone są przez PIORiN szkolenia i warsztaty, które mają na celu zapoznanie zarówno podmiotów, jak i pracowników różnych szczebli, z nowymi przepisami. Informacje dla przedsiębiorców przekazywane są przez publikacje na stronie internetowej inspekcji oraz organizowanie szkoleń przez Główny Inspektorat oraz Wojewódzkie Inspektoraty. Szkolenia mają na celu przygotowanie przedsiębiorców oraz jednostek terenowych PIORiN do zmian przepisów prawa w zakresie zdrowia roślin, a tym samym do realizacji zadań.

Podczas jednego z dni szkoleniowych zaproszone firmy przedstawiły propozycje materiałów plombujących do ewentualnego zakupu i stosowania przy zabezpieczeniu prób pobieranych przez Inspekcję. Została omówiona działalność laboratoryjna w zakresie zmian w międzynarodowych przepisach oceny nasion. Przedstawiono również kwestię międzylaboratoryjnych badań biegłości laboratorium nasiennych PIORiN oraz omówiono przebieg kongresu ISTA (Indie). 

W kolejnych dniach szkolenia omówiono m.in. zagadnienia dotyczące nasiennictwa w kontekście nowego prawa zdrowia roślin oraz systemu OECD, który to temat został przedstawiony przez pracownika Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panią Jolantę Wyszatkiewicz; organizację szkoleń kwalifikatorów, import, ocenę polową, kontrola upraw winorośli z przeznaczeniem do przerobu wina oraz szkółkarstwo. Jednym z ważniejszych tematów było omówienie nowego zadania, dotyczącego kontroli upraw pod względem obecności GMO w następujących gatunkach: kukurydza, rzepak oraz soja, które dotychczas nie były wykonywane na tak dużą skalę.

Źródło/Fot.: PIORiN