Termin stosowania nawozów organicznych wydłużony do 30 listopada

nowezzzzz45 (4)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski przekazał, że termin stosowania nawozów organicznych będzie przedłużony do końca listopada.

Decyzja upoważnia rolników do stosowania nawozów na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości zebrania plonu lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Dotyczy to sytuacji nadmiernego uwilgotnienia gleby bądź wystąpienia suszy rolniczej, którą w niektórych regionach kraju obserwowano w tym roku.

Resort rolnictwa zatwierdził wydłużenie terminu na wniosek Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Jak poinformowano, większość upraw rolnych w regionie kujawsko-pomorskim została dotknięta suszą rolniczą. Przeprowadzenie upraw przykrywających nawozy organiczne zostało wykluczone, a brak dostatecznego uwilgotnienia gleby w terminie siewu rzepaku i zbóż ozimych uniemożliwił stosowanie obornika oraz gnojowicy. Dzięki uzyskanej decyzji rolnicy posiadający wysoką obsadę zwierząt otrzymali dodatkowy miesiąc na zagospodarowanie odchodów zwierzęcych.

Zjawisko suszy rolniczej oznacza okres, w którym wilgotność gleb jest niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb wodnych roślin. Zaburza to gospodarkę w rolnictwie. Na podstawie panujących lokalnie warunków pogodowych producenci rolni powinni samodzielnie ocenić możliwość dokonania zbioru jesiennego i zastosowania nawożenia, lecz najpóźniej do końca listopada.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin